Matrimonis canònics

Una vegada celebrada la cerimònia del casament canònic, el mossèn facilita als interessats una certificació del matrimoni que ha d’ésser lliurada, en un termini de cinc dies, al Registre Civil municipal per tal que s’inscrigui i poder tenir així el Llibre de Família.
En termini
Documentació a aportar
  •  Certificat de celebració de matrimoni canònic, que dóna el mossèn
  •  Document nacional d’identitat de tots dos
  •  Butlletí estadístic de matrimoni
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Puigdàlber és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (puigdalber@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. de la Vila, 1, 8797, Puigdàlber, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 19/08/2022

Tràmits relacionats

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.