Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

MIQUEL VALLÈS ESTEVE

Alcalde President

Junts per Puigdàlber

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Junta de Govern Local
  • Ple municipal
  • Comissió Especial de Comptes
  • Economia i Hisenda, Urbanisme, Obres Públiques i Ensenyament
  • Regidoria d'Economia i Hisenda
  • Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
  • Regidoria d'Ensenyament