Retirada de vehicles de la via pública

Comunicat que es fa a l'Ajuntament perquè retiri de la via pública un vehicle abandonat.
En termini
Requisits previs
No cal complir cap requisit específic.
Preu / Taxa

Per a la persona que avisa l'Ajuntament, cap.

Per al propietari del vehicle, el que derivi de la retirada i de l'estada del vehicle al dipòsit municipal.

Documentació a aportar
No cal aportar documentació.
Descripció
Comunicat que es fa a l'Ajuntament perquè retiri de la via pública un vehicle abandonat.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament.
Àrea tramitadora
Serveis al territori
Qui el pot demanar
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Normativa
  • Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora.
  • Ordenances municipals de circulació
Termini de Resolució
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa del silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Prullans és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@prullans.ddl.net), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Puig, 1, 25727, Prullans, (Lleida)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 08/07/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.