Si existeix algun acte administratiu, declaració responsable o comunicació prèvia amb incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, aquí les podràs llegir. També hi trobaràs altra documentació d'interès públic especial.

A l’Ajuntament de Pacs del Penedès, s’han donat els següents actes administratius d’interés públic especial:

  • A l’any 2009, va ser acordat pel Ple de L’Ajuntament de Pacs del Penedès, l’adjudicació de l’explotació de l’establiment municipal “Café de Pacs”, ubicat a l’Avinguda de la diputació, número 5 d’aquesta localitat. Atesos els antecedents i informes obtinguts per aquest Ajuntament, es justifica la contractació de la Sra. DRF.
  • A l’any 2014 es va establir el conveni de colaboració i contracte amb l’empresa d’aigües de Vilafranca EMAV