Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'administració d’acord amb les que han d’actuar tot personal al servei de les administracions.

El Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern, és el document que defineix els valors ètics i principis de bon govern que han de guiar i fomentar les bones pràctiques i bones conductes dels actors polítics i directius, té com a objectiu fer de l'Ajuntament d'Osor una organització preocupada i preparada per donar resposta als dilemes ètics derivats de l'exercici del poder i el correcte compliment de les responsabilitats públiques.

 

Descarrega Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern