Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Jordi Güell Güell

Lloc de naixement Olot

Càrrec Gerent

Àrea Gerència

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic jordi.guell@olot.cat

Perfil

Mestratge en Direcció i Gestió Pública per ESADE (2009)

Postgrau en Gestió de la qualitat en empreses de serveis (2001)

Postgrau en Desenvolupament Local i Regional per la Universitat de Barcelona (1998)

Enginyer informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (1988)

Trajectòria professional

 • 2011-Actualitat: Gerent de l'Ajuntament d'olot
 • 1999-2011: Gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa
 • 1996-1999: Gerent de la Fundació Garrotxa Líder
 • 1993-1996: Director del Centre Integrat de Telecomunicacions Avançades

Tipus Eventual

Retribució anual bruta 53.950

Anna Diago José

Lloc de naixement Sant Joan les Fonts

Càrrec Responsable de Comunicació

Àrea Comunicació

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic anna.diago@olot.cat

Perfil

Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona

Curs de Postgrau en Protocol i Relacions Públiques per la Universitat de Girona

Curs d'Especialització en Direcció de la Comunicació d'una institució per la Universitat de Girona

Curs de Postgrau en Màrqueting Digital i Xarxes Socials per la Universitat de Girona

Trajectòria professional

 • 2008-2015: Responsable de Comunicació, Protocol i Suport a la Presidència del Consell Comarcal.
 • 2000-2008: treballa als Serveis Informatius de Ràdio Olot
 • 1998-2000: treballa als Serveis Informatius d'Ona Girona

Trajectòria professional vinculada també a altres mitjans de comunicació com: col.laboracions diàries a La Vanguardia, a Olot Televisió, publicacions d'àmbit local i altres revistes com "Descobrir Catalunya"

Tipus Eventual

Retribució anual bruta 29.988

Susanna Quintana Pujol

Lloc de naixement Fornells de la Selva

Càrrec Cap de Gabinet d'Alcaldia

Àrea Alcaldia

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic susanna.quintana@olot.cat

Perfil Periodista col.legiada (Col.legiada 89239 del Col.legi de Periodistes de Catalunya)

Trajectòria professional

 • 2011-2017: Responsable de l'Oficina del delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona
 • 2007-2011: Assessora del grup de Convergència i Unió de la Diputació de Girona
 • 2004-2007: Adjunta al cap de Gabinet de la Presidència de la Diputació de Girona
 • 2002-2003: Cap del Gabinet Tècnic i d'Informació del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya
 • 2000-2002: Cap del Gabinet de Comunicació del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
 • 1989-1999: Cap del Gabinet de Premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
 • 1984-1989: Diari de Girona, primer com a col.laboradora i després redactora i responsable de diverses seccions

Tipus Eventual

Retribució anual bruta 41.200

Francesc Serés Guillen

Lloc de naixement Saidí (Osca)

Data de naixement 22-12-1972

Càrrec Director de Faber, Residència d'Arts, Ciències i Humanitats d'Olot

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Perfil

Grau de suficiència investigadora, estudis de tercer cicle, Universitat Pompeu Fabra.

Cursos de doctorat de l'Institut Universitari de Cultura, Facultat d'Humanitats, Universitat Pompeu Fabra.

Llicenciat en Antropologia Social i Cultural, Universitat de Barcelona.

Llicenciat en Belles Arts, Universitat de Barcelona.

Trajectòria professional

 • 2018-2015: Director de la Residència Faber, Residència d'Arts, Ciències i Humanitats.
 • 2015-2010: Professional extern per empreses i institucions culturals, mitjans de comunicació i editorials: El País, El món d'ahir, Diara ARA, CCMMA i altres.
 • 2012-2011: Gap year: rehabilitació, reconstrucció i restauració de l'antiga casa de Domingo Javierre Orno.
 • 2011-2006: Professor de català i castellà de la Fundació Privada Col.legi Cor de Maria d'Olot.
 • 2006: Col.laboració en la producció de l'exposició Aproximacions, Institut Ramon LLull de Barcelona.
 • 2004-2000: Professor associat d'història de l'art i el món antic i medieval, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
 • 2003-2002: Realització de la catalogació de peces d'art públic de Barcelona, Fundació Bosch i Gimpera.
 • 2002: Estudi i redacció del "Informe sociológico sobre el estado de las publicaciones de temàtica artística durante los años sesenta i ochenta, Universidad Internacional de Andalucía de Sevilla.
 • 2000: Tècnic de l'àrea de Suport a la Formació, Departament de Treball, Delegació Territorial de Barcelona.
 • 1997-1999: Professor de l'àrea d'expressió al Col.legi Sagrats Cors de Centelles.
 • 1997-1995: Diverses esposicions d'escultura, fotografia i puntura per a la Primavera Fotogràfica (1997), Diputació General de Aragón (1996) i d'altres.
 • 1994 i abans. Treball en diverses companyies de restauració, transport i explotacions agràries.

Tipus Eventual

Retribució anual bruta 31.264