Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO)

0 Registres carregats

El següent conjunt de dades mostra la relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

0 Registres carregats
Convocatòria Descripció Data d'inici Data de fi Enllaç Documents
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que fomentin la cooperació, l'educació pel desenvolupament, l'enfortiment i articulació de les entitats locals el 2023. Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que fomentin la cooperació, l'educació pel desenvolupament, l'enfortiment i articulació de les entitats locals el 2023. 01-02-2023 02-03-2023 Activitats Cooperació CAT
Activitats Cooperació CAS
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social per a l’any 2023. Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social per a l’any 2023. 01-02-2023 02-02-2023 Activitats Inclusió i Cohesió CAT
Activitats Inclusió i Cohesió CAS
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la organització, participació i desenvolupament d’activitats veïnals, any 2023. Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la organització, participació i desenvolupament d’activitats veïnals, any 2023. 01-02-2023 02-03-2023 Activitats veïnals CAT
Activitats veïnals CAS
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de l’organització d’activitats culturals, any 2023 Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de l’organització d’activitats culturals, any 2023 01-02-2023 02-03-2023 Activitats Culturals CAT
Activitats Culturals CAS
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a l’educació en el lleure per a l’any 2023. Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a l’educació en el lleure per a l’any 2023. 01-02-2023 02-03-2023 Educació Lleure CAT
Educació Lleure CAS
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de l’activitat esportiva per a la temporada 2022/2023. Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de l’activitat esportiva per a la temporada 2022/2023. 01-02-2023 02-03-2023 Activitat Esportiva CAT
Activitat Esportiva CAS
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats de foment d’activitat econòmica a la ciutat d’Olot, any 2023 Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats de foment d’activitat econòmica a la ciutat d’Olot, any 2023 01-02-2023 02-03-2023 Activitats Econòmiques CAT
Activitats Econòmiques CAS
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DELS AJUTS AL LLOGUER PER A NOVES OBERTURES D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES ARTESANES UBICADES AL NUCLI ANTIC D’OLOT BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DELS AJUTS AL LLOGUER PER A NOVES OBERTURES D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES ARTESANES UBICADES AL NUCLI ANTIC D’OLOT 03-01-2023 01-02-2023 Bases Ajuts lloguer_CAT_
Bases Ajuts lloguer_CAS
BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ I COLORACIÓ DE LES FAÇANES DELS IMMOBLES DE LA PLAÇA MAJOR D’OLOT BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ I COLORACIÓ DE LES FAÇANES DELS IMMOBLES DE LA PLAÇA MAJOR D’OLOT 03-01-2023 01-02-2023 Bases Façanes Plaça Major_CAT
Bases Façanes Plaça Major_CAS
Bases dels ajuts destinats a entitats esportives a fi de becar quotes d’esportistes. Temporada 2021-2022 Bases dels ajuts destinats a entitats esportives a fi de becar quotes d’esportistes. Temporada 2021-2022 23-08-2022 24-10-2022 Bases Quotes Esportistes 21-22_CAT
Bases Quotes Esportistes 21-22_CAS
Bases dels ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals d’elit que participen en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món i als Jocs Olímpics Bases dels ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals d’elit que participen en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món i als Jocs Olímpics 09-06-2022 15-07-2022 Bases subvencions esportives CAT
Bases subvencions esportives CAS
Bases dels ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals d’elit que participen en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món i als Jocs Olímpics. Bases dels ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals d’elit que participen en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món i als Jocs Olímpics. Bases subvencions esportives CAT
Bases subvencions esportives CAS
Subvencions destinades a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer. Procediment de concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, amb la finalitat d’incrementar el parc de lloguer social. 18-02-2022 14-10-2022 2022 Bases Català
2022 Bases Castellà
Bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació d'immobles i millora de l'accessibilitat en el nucli antic d'Olot (ajuts rehabilitació edificis nucli antic) Procediment de concessió per l'Ajuntament d'Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per la rehabilitació d'immobles i millores d'accessibilitat dins del Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM) del Nucli Antic, i que han format part de l'Estudi per a la rehabilitació, captació i mobilitació d'habitatges i locals. 05-08-2021 01-09-2021 BASES ajuts rehabilitació CATALÀ
BASES ajuts rehabilitació CASTELLÀ
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer. Procediment de concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, amb la finalitat d’incrementar el parc de lloguer social. 08-06-2021 15-10-2021 2021 Bases Català
2021 Bases Castellà
Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts al sector del taxi de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19, any 2021. Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts al sector del taxi de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19, any 2021. Bases Sector del Taxi CAT
Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts al sector dels marxants de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19, any 2021. Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts al sector dels marxants de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19, any 2021. Bases Marxants
Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts al sector turístic de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19, any 2021. Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts al sector turístic de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19, any 2021. Bases Sector Turístic CAT
BASES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI -EXERCICI 2020- A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA MAJORS DE 50 ANYS. Ajuts per al pagament de fins el 90% de l’import de l’Impost sobre béns immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament, (exclosos aparcaments i trasters) en funció dels ingressos anuals del període impositiu immediatament anterior tancat dels beneficiaris amb dret a acollir-s’hi. 27-11-2020 18-12-2020 2019 bases IBI CATALÀ
2019 bases IBI CASTELLÀ
Bases que han de regir la concessió dels ajuts 1.000 i ajuts 3.000 a les activitats econòmiques de la ciutat d’Olot amb motiu de les noves restriccions degudes a la situació generada pel COVID-19 Bases que han de regir la concessió dels Ajuts 1.000 i Ajuts 3.000 a les activitats econòmiques de la ciutat d’Olot amb motiu de les noves restriccions degudes a la situació generada pel COVID-19 20-11-2020 09-12-2020 Bases Ajuts 1000 i 3000
Bases Ajuts 1000 i 3000 _CAS
Bases específiques reguladores de les subvencions a les activitats enonòmiques de la ciutat d'Olot en motiu del Covid-19, en règim de concurrència competitiva Anunci d'aprovació incial i exposició pública pendent de publicació al BOP Girona 04-05-2020 21-05-2020 Bases_Subvencions_Covid_19
Bases_covid19_castellano.pdf
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer. Procediment de concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, amb la finalitat d’incrementar el parc de lloguer social, per a l'any 2020. 23-03-2020 15-10-2020 2020 AJUT 6000 CATALÀ
2020 AJUT 6000 CASTELLÀ
BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI -EXERCICI 2019- A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA MAJORS DE 50 ANYS Ajuts per al pagament de fins el 90% de l'import de l'Impost sobre béns immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament, són les famílies monoparentals i aquelles famílies que tenen algun membre amb condició d’aturat/da de llarga durada amb edat superior als 50 anys. 31-10-2019 13-12-2019 2019 bases IBI CATALÀ
2019 bases IBI CASTELLÀ
Bases específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a promoure programes específics de foment del lloguer per a estudiants. Concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer per a estudiants durant el curs 2019-2020. 14-08-2019 29-11-2019 2019 bases pisos estudiants CAT
2019 bases pisos estudiants CAS
Subvencions destinades a la rehabilitació de façanes - Període 2019 Bases per a la concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per l'arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats. 28-05-2019 31-10-2019 2019 bases façanes CAT
2019 bases façanes CAST
Subvencions destinades a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer. Bases per a la concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d'habitatges que els posin en lloguer, per a l'any 2019, amb la finalitat d'incrementar el parc de lloguer social. 15-05-2019 28-09-2019 2019 bases 6000 català
2019 bases 6000 castellà
Subvencio per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries exercici 2019 Anunci d'aprovació de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries exercici 2019 23-04-2019 20-05-2019 Bases Subvenció Taxa Escombraries 2019 CAT
Bases Subvenció Taxa Escombraries 2019 ESP
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI -EXERCICI 2018- Ajuts per al pagament de fins el 90% de l’import de l’Impost sobre béns immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament, a les famílies monoparentals i aquelles famílies que tenen algun membre amb condició d’aturat/da de llarga durada amb edat superior als 50 anys. 01-10-2018 02-11-2018 2018 IBI CAT
2018 IBI CAST
Bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes - Període 2018 Procediment de concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats. 27-06-2018 30-11-2018 2018 façanes català
2018 façanes castellà
Bases específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a promoure programes específics de foment del lloguer per a estudiants. Concessió per l'Ajuntament d'Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d'habitatges que els posin en lloguer per a estudiants durant el curs 2018-2019. 21-05-2018 31-10-2018 2018 Pisos Estudiants castellà
2018 Pisos Estudiants català
Subvenció per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries exercici 2018 Anunci d'aprovació de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries, exercici 2018 07-05-2018 03-06-2018 Bases Subvenció Taxa Escombraries-2018_CAT.pdf
Bases Subvenció Taxa Escombraries-2018_ESP.pdf
Subvencions destinades a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer. Subvencions per a propietaris d'habitatges que els posin en lloguer, amb la finalitat d'incrementar el parc de lloguer social. 28-03-2018 28-09-2018 BASES 6000 CAT 18.pdf
BASES 6000 CAS 18.pdf
Aprovació de bases que han de regir la concessió dels ajuts 1.000 i ajuts 3.000 a les activitats econòmiques de la ciutat d’Olot amb motiu de les noves restriccions degudes a la situació generada pel COVID-19.