Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO)

0 Registres carregats

El següent conjunt de dades mostra la relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

0 Registres carregats
Convocatòria Descripció Data d'inici Data de fi Enllaç Documents
Bases específiques reguladores de les subvencions a les activitats enonòmiques de la ciutat d'Olot en motiu del Covid-19, en règim de concurrència competitiva Anunci d'aprovació incial i exposició pública pendent de publicació al BOP Girona 04-05-2020 21-05-2020 Bases_Subvencions_Covid_19
Bases_covid19_castellano.pdf
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer. Procediment de concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, amb la finalitat d’incrementar el parc de lloguer social, per a l'any 2020. 23-03-2020 15-10-2020 2020 AJUT 6000 CATALÀ
2020 AJUT 6000 CASTELLÀ
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de l’activitat esportiva per a l'any 2020. Es reprenen terminis per presentació de sol·licituds per a la convocatòria subvencions de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de l’activitat esportiva per a l'any 2020. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de maig. BASES_ESPORTIVES_CAT_2020
BASES_ESPORTIVES_ESP_2020
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'organització, participació i desenvolupament d'activitats culturals, any 2020. Es reprenen terminis per presentació de sol·licituds per a la convocatòria subvencions de concurrència competitiva per a l'organització, participació i desenvolupament d'activitats culturals, any 2020. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de maig. BASES_CULTURA_CAT_2020
BASES_CULTURA_ESP_2020
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d'activitats de foment de l'activitat econòmica de la ciutat d'Olot per a l'any 2020 Es reprenen terminis per presentació de sol·licituds per a la convocatòria subvencions de concurrència competitiva per a la realització d'activitats de foment de l'activitat econòmica de la ciutat d'Olot per a l'any 2020. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de maig BASES_PROMOCIO ECONOMICA_CAT_2020
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure, any 2020. Es reprenen terminis per presentació de sol·licituds per a la convocatòria subvencions de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure, any 2020. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de maig BASES_EDUACIO_LLEURE_CAT_2020
BASES_EDUACIO_LLEURE_ESP_2020
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'organització, participació i desenvolupament d’activitats veïnals, per a l'any 2020. Es reprenen terminis per presentació de sol·licituds per a la convocatòria subvencions de concurrència competitiva per a l'organització, participació i desenvolupament d’activitats veïnals, per a l'any 2020. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de maig BASES_VEÏNALS_CAT_2020
BASES_VEÏNALS_ESP_2020
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d'activitats que fomentin la cooperació, l'educació pel desenvolupament, l'enfortiment i articulació de les entitats locals per a l'any 2020 Es reprenen terminis per presentació de sol·licituds per a la convocatòria subvencions de concurrència competitiva per a la realització d'activitats que fomentin la cooperació, l'educació pel desenvolupament, l'enfortiment i articulació de les entitats locals per a l'any 2020. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de maig. BASES_COOPERACIO_CAT_2020
BASES_COOPERACIO_ESP_2020
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d'activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social per l'any 2020 Es reprenen terminis per presentació de sol·licituds per a la convocatòria subvencions de concurrència competitiva competitiva per a la realització d'activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social per l'any 2020. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de maig. BASES_SOCIALS_CAT_2020
BASES_SOCIALS_ESP_2020
BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI -EXERCICI 2019- A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA MAJORS DE 50 ANYS Ajuts per al pagament de fins el 90% de l'import de l'Impost sobre béns immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament, són les famílies monoparentals i aquelles famílies que tenen algun membre amb condició d’aturat/da de llarga durada amb edat superior als 50 anys. 31-10-2019 13-12-2019 2019 bases IBI CATALÀ
2019 bases IBI CASTELLÀ
Bases específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a promoure programes específics de foment del lloguer per a estudiants. Concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer per a estudiants durant el curs 2019-2020. 14-08-2019 29-11-2019 2019 bases pisos estudiants CAT
2019 bases pisos estudiants CAS
Subvencions destinades a la rehabilitació de façanes - Període 2019 Bases per a la concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per l'arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats. 28-05-2019 31-10-2019 2019 bases façanes CAT
2019 bases façanes CAST
Subvencions destinades a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer. Bases per a la concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d'habitatges que els posin en lloguer, per a l'any 2019, amb la finalitat d'incrementar el parc de lloguer social. 15-05-2019 28-09-2019 2019 bases 6000 català
2019 bases 6000 castellà
Subvencio per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries exercici 2019 Anunci d'aprovació de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries exercici 2019 23-04-2019 20-05-2019 Bases Subvenció Taxa Escombraries 2019 CAT
Bases Subvenció Taxa Escombraries 2019 ESP
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI -EXERCICI 2018- Ajuts per al pagament de fins el 90% de l’import de l’Impost sobre béns immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament, a les famílies monoparentals i aquelles famílies que tenen algun membre amb condició d’aturat/da de llarga durada amb edat superior als 50 anys. 01-10-2018 02-11-2018 2018 IBI CAT
2018 IBI CAST
Bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes - Període 2018 Procediment de concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats. 27-06-2018 30-11-2018 2018 façanes català
2018 façanes castellà
Bases específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a promoure programes específics de foment del lloguer per a estudiants. Concessió per l'Ajuntament d'Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d'habitatges que els posin en lloguer per a estudiants durant el curs 2018-2019. 21-05-2018 31-10-2018 2018 Pisos Estudiants castellà
2018 Pisos Estudiants català
Subvenció per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries exercici 2018 Anunci d'aprovació de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries, exercici 2018 07-05-2018 03-06-2018 Bases Subvenció Taxa Escombraries-2018_CAT.pdf
Bases Subvenció Taxa Escombraries-2018_ESP.pdf
Subvencions destinades a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer. Subvencions per a propietaris d'habitatges que els posin en lloguer, amb la finalitat d'incrementar el parc de lloguer social. 28-03-2018 28-09-2018 BASES 6000 CAT 18.pdf
BASES 6000 CAS 18.pdf