Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO)

0 Registres carregats

El següent conjunt de dades mostra la relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

0 Registres carregats
Convocatòria Descripció Data d'inici Data de fi Enllaç Documents
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer. Procediment de concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, amb la finalitat d’incrementar el parc de lloguer social. 08-06-2021 15-10-2021 2021 Bases Català
2021 Bases Castellà
Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts al sector del taxi de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19, any 2021. Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts al sector del taxi de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19, any 2021. Bases Sector del Taxi CAT
Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts al sector dels marxants de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19, any 2021. Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts al sector dels marxants de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19, any 2021. Bases Marxants
Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts al sector turístic de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19, any 2021. Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts al sector turístic de la ciutat d’Olot amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19, any 2021. Bases Sector Turístic CAT
Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals que han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o als Jocs Olímpics, any 2021. Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals que han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o als Jocs Olímpics, any 2021. Bases Esportistes Amateurs CAT
Bases Esportistes Amateurs CAS
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats de foment de l’activitat econòmica de la ciutat, any 2021. Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats de foment de l’activitat econòmica de la ciutat, any 2021. Bases Activitats Econòmiques CAT
Bases Activitats Econòmiques CAS
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a activitats esportives per a la temporada 2020/2021. Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a activitats esportives per a la temporada 2020/2021. Bases Activitats Esportives CAT
Bases Activitats Esportives CAS
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats d’educació en el lleure, any 2021. Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats d’educació en el lleure, any 2021. Bases Educació Lleure CAT
Bases Eduació Lleure CAS
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats culturals, any 2021. Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats culturals, any 2021. Bases Culturals CAT
Bases Cultura CAS
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’ activitats veïnals, any 2021 Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’ activitats veïnals, any 2021 Bases Veïnals CAT
Bases Veïnals CAS
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització activitats que fomentin la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les entitats locals, any 2021. Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització activitats que fomentin la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les entitats locals, any 2021 Bases Cooperació CAT
Bases Cooperació CAS
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social, any 2021 Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social, any 2021 Bases Inclusió i Cohesió Social CAT
Bases Inclusió i Cohesió Social CAS
BASES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI -EXERCICI 2020- A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA MAJORS DE 50 ANYS. Ajuts per al pagament de fins el 90% de l’import de l’Impost sobre béns immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament, (exclosos aparcaments i trasters) en funció dels ingressos anuals del període impositiu immediatament anterior tancat dels beneficiaris amb dret a acollir-s’hi. 27-11-2020 18-12-2020 2019 bases IBI CATALÀ
2019 bases IBI CASTELLÀ
Bases que han de regir la concessió dels ajuts 1.000 i ajuts 3.000 a les activitats econòmiques de la ciutat d’Olot amb motiu de les noves restriccions degudes a la situació generada pel COVID-19 Bases que han de regir la concessió dels Ajuts 1.000 i Ajuts 3.000 a les activitats econòmiques de la ciutat d’Olot amb motiu de les noves restriccions degudes a la situació generada pel COVID-19 20-11-2020 09-12-2020 Bases Ajuts 1000 i 3000
Bases Ajuts 1000 i 3000 _CAS
Bases específiques reguladores de les subvencions a les activitats enonòmiques de la ciutat d'Olot en motiu del Covid-19, en règim de concurrència competitiva Anunci d'aprovació incial i exposició pública pendent de publicació al BOP Girona 04-05-2020 21-05-2020 Bases_Subvencions_Covid_19
Bases_covid19_castellano.pdf
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer. Procediment de concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, amb la finalitat d’incrementar el parc de lloguer social, per a l'any 2020. 23-03-2020 15-10-2020 2020 AJUT 6000 CATALÀ
2020 AJUT 6000 CASTELLÀ
BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI -EXERCICI 2019- A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA MAJORS DE 50 ANYS Ajuts per al pagament de fins el 90% de l'import de l'Impost sobre béns immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament, són les famílies monoparentals i aquelles famílies que tenen algun membre amb condició d’aturat/da de llarga durada amb edat superior als 50 anys. 31-10-2019 13-12-2019 2019 bases IBI CATALÀ
2019 bases IBI CASTELLÀ
Bases específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a promoure programes específics de foment del lloguer per a estudiants. Concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer per a estudiants durant el curs 2019-2020. 14-08-2019 29-11-2019 2019 bases pisos estudiants CAT
2019 bases pisos estudiants CAS
Subvencions destinades a la rehabilitació de façanes - Període 2019 Bases per a la concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per l'arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats. 28-05-2019 31-10-2019 2019 bases façanes CAT
2019 bases façanes CAST
Subvencions destinades a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer. Bases per a la concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d'habitatges que els posin en lloguer, per a l'any 2019, amb la finalitat d'incrementar el parc de lloguer social. 15-05-2019 28-09-2019 2019 bases 6000 català
2019 bases 6000 castellà
Subvencio per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries exercici 2019 Anunci d'aprovació de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries exercici 2019 23-04-2019 20-05-2019 Bases Subvenció Taxa Escombraries 2019 CAT
Bases Subvenció Taxa Escombraries 2019 ESP
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI -EXERCICI 2018- Ajuts per al pagament de fins el 90% de l’import de l’Impost sobre béns immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament, a les famílies monoparentals i aquelles famílies que tenen algun membre amb condició d’aturat/da de llarga durada amb edat superior als 50 anys. 01-10-2018 02-11-2018 2018 IBI CAT
2018 IBI CAST
Bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes - Període 2018 Procediment de concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats. 27-06-2018 30-11-2018 2018 façanes català
2018 façanes castellà
Bases específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a promoure programes específics de foment del lloguer per a estudiants. Concessió per l'Ajuntament d'Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d'habitatges que els posin en lloguer per a estudiants durant el curs 2018-2019. 21-05-2018 31-10-2018 2018 Pisos Estudiants castellà
2018 Pisos Estudiants català
Subvenció per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries exercici 2018 Anunci d'aprovació de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per al pagament de la taxa de recollida i tractament de les escombraries, exercici 2018 07-05-2018 03-06-2018 Bases Subvenció Taxa Escombraries-2018_CAT.pdf
Bases Subvenció Taxa Escombraries-2018_ESP.pdf
Subvencions destinades a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer. Subvencions per a propietaris d'habitatges que els posin en lloguer, amb la finalitat d'incrementar el parc de lloguer social. 28-03-2018 28-09-2018 BASES 6000 CAT 18.pdf
BASES 6000 CAS 18.pdf
Aprovació de bases que han de regir la concessió dels ajuts 1.000 i ajuts 3.000 a les activitats econòmiques de la ciutat d’Olot amb motiu de les noves restriccions degudes a la situació generada pel COVID-19.