Quan l'ens creï una llista per accedir als processos de formació i promoció que convoqui, aquest és el lloc on la trobaràs. Consulta si n'hi ha alguna en aquests moments.

No hi ha dades a publicar de personal al servei de l'Ajuntament admès a activitats formatives de recepció no obligatòria i directament relacionades amb la promoció interna, econòmica o professional.