Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

ANY 2021

-Indemnització.
-Dietes i Desplaçament.
-Nòmina.

ANY 2020
-Indemnització.
-Dietes i Desplaçament.
-Nòmina.
 
     

ANY 2019

-Indemnització.
-Dietes i Desplaçament.
-(Recull de l'any de dietes i desplaçament 2019)
-Nòmina.

-Resum de les declaracions d'incompatibilitats i activitats que consten al registre d'interessos de l'ajuntament de Móra la Nova en data 15/06/2019.
-Resum de les declaracions de béns patrimonials que consten al registre d'interessos i béns de l'Ajuntament de Móra la Nova en data 15/06/2019 Electes entrants.

-Resum de les declaracions de béns patrimonials que consten al registre d'interessos i béns de l'Ajuntament de Móra la Nova 15/06/2019 Electes cessants.

 

ANY 2018
Indemnització.
Dietes i Desplaçament.
-(Recull de l'any de dietes i desplaçament 2018)
Nòmina.
-Declaracions de béns patrimonials.

 
 

 

 
ANY 2017
-Indemnització.
-Dietes i Desplaçament.
-(Recull de l'any de dietes i desplaçament 2017)

-Nòmina.
-Declaracions de béns patrimonials.
ANY 2016
-Indemnització.
-Diete
s i Desplaçament.
-Nòmina.
-Declaracions de béns patrimonials.
 
 
 
 
Nom: Francesc Xavier Moliné i Rovira
Càrrec: Alcalde
Delegacions: Alcaldia, Agricultura, Urbanisme i Camins.
Partit Polític: ERC - AM
 
 
 
 
 
 
     

Nom: Jesús Álvarez Vilás
Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde
Delegacions: Serveis, Governació, Cementiri, Protecció Civil.
Partit Polític: ERC - AM

 

 

 
 
     

Nom: Míriam Vinaixa Rey
Càrrec: 2n
. Tinent d'Alcalde
Delegacions: Festes, Fires, Educació 
Partit Polític: ERC - AM

 

 
 
     

Nom: Laura Griño Serret
Càrrec: 3r. Tinent d'Alcalde
Delegacions: Hisenda, Promoció Industrial /Ocupació, Turisme, Sanitat.
Partit Polític: ERC - AM

 

 

 
 
     

 

Nom: Maria Font Vallespí
Càrrec: Regidora
Delegacions: Serveis Socials, Cultura, Dona, Joventut.
Partit Polític: ERC - AM

 

 
 
     
Nom: Ferran Rosich Prunera
Càrrec: Regidora
Delegacions: Esports.
Partit Polític: ERC - AM
 
     
 
Nom: Jordi Lopez Leor
Càrrec: Regidor
Partit Polític: PSC

 

 

 
 
     
Nom: Carlos Trinchan Viñes
Càrrec: Regidor
Partit Polític: PSC
 
     

Nom: Mari Carmen Rios Moreno 
Càrrec: Regidor
Partit Polític: Junts Per Móra la Nova 

 

 

 
 
     

Nom: Marc Fontanet Giné
Càrrec: Regidor
Partit Polític: 
Junts Per Móra la Nova

 

 

 
 
     

Nom: Carlos Vidiella Mauri
Càrrec: Regidora
Partit Polític: 
Junts Per Móra la Nova