Finestra única empresarial (FUE) Disponible a: Ajuntament de Montcada i Reixac

La FUE és l'espai físic i virtual on fer totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat econòmica, amb independència de l'Administració responsable.

Canal Empresa
Cerca guiada de tràmits