Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns Disponible a: Ajuntament de Montcada i Reixac

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.