Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

Aquí trobareu la relació dels actes administratius que ha adoptat l'alcaldia o aquells en els quals aquest hagi delegat.

L'article 229.2 del ROF (el reglament d'organització de les entitats locals) al seu punt 2. estableix que l'Ajuntament farà publicitat resumida del contingut de les resolucions de l'alcalde. Per tant, el que es publica és un llistat dels decrets amb el seu número identificatiu, la data d'aprovació i la descripció del seu contingut.

 

Any 2021

Decrets d'Alcaldia i Regidories

Relació de Decrets març 2021

Relació de Decrets febrer 2021

Relació de Decrets gener 2021

 

 

Any 2020

Decrets d'Alcaldia i Regidories

-Relació de decrets desembre 2020

-Relació de decrets novembre 2020

-Relació de decrets octubre 2020

-Relació de decrets setembre 2020

-Relació de decrets d'agost 2020

- Relació de decrets de juliol 2020

- Relació de decrets núms 622 al 648 de juny de 2020

-  Relació de decrets núms. 566 al 621 de juny de 2020

Relació de decrets núms. 533 a 565 de juny de 2020. 

Relació de decret núms. 475 de maig de 2020, a 532 de juny de 2020

Relació de decrets núms. 442 a 474 de maig de 2020

Relació de decrets núms. 370 a 436 d'abril, i núms. 437 a 441 de maig de 2020

Relació de decrets núms. 320 de març de 2020 a 369 d'abril de 2020

Relació de decrets núms. 285 a 319 de març de 2020

Relació de decrets núms. 255 a 284 de març de 2020

Relació de decrets núms. 224 a 254 de febrer de 2020

Relació de decrets núms. 179 al 223 de febrer de 2020

Relació de decrets núms. 128 a 178 de febrer de 2020

Relació de decrets núms. 98 de gener de 2020 al núm. 127 de febrer de 2020

Relació de decrets núms. 52 a 97 de gener de 2020

Relació de decrets núms. 22 a 51 de gener de 2020

Relació de decrets núms. 1 a 21 de gener de 2020

 

Any 2019

Decrets d'Alcaldia i Regidories

- Enllaç a la relació de decrets de 2019 en format Excel

També us podeu descarregar l'índex de decrets en format csv seguint aquest enllaç, o en format json clicant aquí.
 

Bans d'Alcaldia

- Correfoc i marxa de torxes, festes de Sant Sebastià any 2019

 

Any 2018

Decrets d'Alcaldia i Regidories

- Enllaç a la relació de decrets de 2018 en format Excel

 També us podeu descarregar l'índex de decrets en format csv seguint aquest enllaç, o en format json clicant aquí.

Bans d'Alcaldia

 - Marxa de torxes i correfoc Festes de Sant Sebastià 2018

 

Any 2017

Decrets d'Alcaldia i Regidories

- Enllaç a la relació de decrets de 2017 en format Excel

 També us podeu descarregar l'índex de decrets en format csv seguint aquest enllaç, o en format json clicant aquí.

Bans d'Alcaldia

- Fogueres i llençament de coets revetlla de Sant Joan 2017

- Marxa de torxes i correfoc, festes de Sant Sebastià 2017

 

Any 2016

Decrets d'Alcaldia

- Enllaç a la relació de decrets d'Alcaldia dictats durant l'any 2016

 

Bans d'Alcaldia

- Fogueres revetlla Sant Joan any 2016

- Marxa de torxes i correfoc, festes de Sant Sebastià 2016

- Prohibició d'endendre foc, des del 15/03/2016 al 15/10/2016