Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Per consultar els perfils i dades de contacte de l'organització, cliqueu aquí

Per consultar les retribucions aprovades en data 04/07/2019 cliqueu aquí

Per consultar la modificació de les retribucions aprovades en data 26/11/2020 cliqueu aquí