Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
4 conjunts de dades trobats
Etiqueta: contractació pública
04/12/2022

Dades de contractes de Catalunya informats durant els darrers cinc anys en el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya

04/12/2022

Conjunt de dades on es poden consultar els plecs de clàusules administratives generals de contractació que s'apliquen als contractes de serveis, de subministraments i d'obres i instal·lacions, entre d'altres que s'han publicat en diaris oficials.

03/12/2022

Conjunt de dades que mostra tota la activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant, Servei desenvolupat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, prestat al món local mitjançant el Consorci AOC.

10/11/2022

Conjunt de dades que recullen els contractes signats per part de l'administració amb alguna empresa concessionària, així com la relació de llocs de treball d'aquestes empreses (que depenen de l'ens) i retribucions.