Inscripció activitats 1, 2, 3 acció

Curs 2022 - 2023 edició del 10 d'octubre al 23 de desembre. Activitats dirigides a persones adultes.

Trobareu tota la informació a la web municipal: https://www.lesmasiesdevoltrega.cat/actualitat/noticies/10571-inscripcio-activitats-1-2-3-accio.html

Fora de termini
Preu / Taxa
40 €
Documentació a aportar

Butlleta i resguard de pagament.

Descripció

Cursos de: ioga, ioga dinàmic, pilates, zumba, improvisació vocal i cosmètica natural.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Àrea tramitadora
Esports
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

Del 26 de setembre al 5 d'octubre de 2022.

Termini de sol·licitud

Fins al 5 d'octubre a les 15 h.

Mitjans de pagament

Es podrà realitzar el pagament amb diners en metàlic, targeta de crèdit (només en el tràmit presencial) o transferència bancària.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?
És la Diputació de Barcelona amb adreça DSTSC-SAMSE. Recinte Mundet-Migjorn. Bloc B (2a planta). Pg. Vall Hebron,171 i codi postal 08035, Barcelona. Dades de contacte: telèfon 93 472 65 00 i adreça de correu electrònic dpd.ajmasiesdevoltrega@diba.cat

AMB QUINA FINALITAT ES TRACTEN LES DADES?
Les dades obtingudes en el procediment es tractaran només per a la finalitat de la sol·licitud.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?
El tractament de les dades es porta a terme per a la prestació dels serveis en compliment d'una activitat d'interès públic.

A QUI ES COMUNIQUEN LES DADES?
Les dades no es comuniquen a terceres persones.

QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES DADES PERSONALS?
Durant el temps necessari per oferir el servei. S'eliminaran seguint el procediment reglamentari que regeix per a les AA.PP

QUINS DRETS EXISTEIXEN EN RELACIÓ AL TRACTAMENT DE LES DADES?
Qualsevol persona té dret a saber d'on s'han obtingut les dades, en el cas que no s'hagin proporcionat directament, la finalitat a les que es destinen i les cessions que s'hagin efectuat o es prevegin efectuar. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d'aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

ON ES PODEN EXERCIR O DEFENSAR ELS DRETS?
Podeu presentar, si ho considereu oportú, una reclamació a l'adreça de l'ajuntament de les Masies de Voltregà (masiesv@diba.cat) i al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) - https://apdcat.gencat.cat

Actualitzat el 20/09/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.