Sol·licitud d'abonaments a la piscina municipal temporada hivern 2022-2023

Sol·licitud d'abonaments trimestral, de caps de setmana o anual per a la piscina municipal temporada hivern 2022-2023.

En termini
Requisits previs

Cal descarregar la butlleta d'inscripció.

Per a informació complementària del tràmit, desplegueu "Més informació" al capdevall d'aquesta pàgina.

Preu / Taxa

ABONAMENTS:

  TRIMESTRAL

CAP DE SETMANA (Trimestral)

ANUAL
Jove (de 12 a 18 anys): 53 € - 172 €
Individual (fins a 25 anys): 66 € 21 € 218 €
Individual (majors de 25 anys): 80 € 27,50 € 265 €
Familiar: 126 € 41,50 € 420 €
Persones jubilades o amb diversitat funcional igual o superior al 33%): 41,50 € 12,50 € 161 €
Parelles jubilades o amb diversitat funcional igual o superior al 33%): 57 € 17,50 € 228 €

Preu del carnet (a sumar a l'import de la quota en cas de nova inscripció o pèrdua): 6 € per persona

Descomptes: 20% en el cas de tractar-se de famílies nombroses o monoparentals (cal acreditar-ho adjuntant còpia del carnet vigent).

Documentació a aportar

Cal adjuntar:

- Butlleta d'inscripció abonaments degudament omplerta i signada electrònicament (és necessari tenir un certificat electrònic com ara l'idCAT).

- Fotografia de carnet de les persones que es volen inscriure (el primer cop).

- Fotocòpia del DNI.

- Carnet de família nombrosa o monoparental (si s'escau).

- Carnet de diversitat funcional (si s'escau).

Descripció

Aquest tràmit permet a la ciutadania presentar la sol·licitud per a obtenir un abonament trimestral, caps de setmana o anual a la piscina municipal de les Masies de Voltregà.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Àrea tramitadora
Esports
Qui el pot demanar
Qualsevol persona.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

Telemàtic o presencial.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

Durant la tempoda d'hivern 2022-2023.

Termini de sol·licitud
Durant tota la temporada.
Mitjans de pagament

Mitjançant càrrec domiciliat (indicant c/c a la butlleta d'inscripció).

Si el tràmit es fa presencial, en efectiu o tarja bancària.

Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de les Masies de Voltregà és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (masiesv@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Ctra. C17z Pk 70,400. Casa Forta el Despujol, 8508, Masies de Voltregà, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 23/09/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.