Casament civil

Sol·licitud per a què l’Alcalde/ssa o un Regidor/a oficiï un casament civil en un espai municipal.
En termini
Requisits previs
Abans de realitzar la sol·licitud us haureu de dirigir al Jutjat de Pau per iniciar l’expedient de matrimoni.
Preu / Taxa
D'acord amb l'Ordenança fiscal número 17 que regula les taxes per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals.
Documentació a aportar
  • DNI dels dos testimonis.
Descripció

Els espais on es pot realitzar la celebració són:

  • Sala de Plens de l’Ajuntament.
  • Capella de l’antic hospital (c. Passada).
  • Jardins de l’arxiu (c. Mar) en cas de pluja es farà a l’interior de la sala de l’Arxiu Municipal). 
  • Parc del Castell.
Organisme competent / Responsable
Serveis Generals
Àrea tramitadora
Secretaria
Qui el pot demanar
Qualsevol persona física.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 07/06/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.