Retirada de vehicles de la via pública

Quan cregueu que un vehicle es troba en estat d’abandonament ho podeu comunicar a la Policia local.
En termini
Preu / Taxa

És gratuït per a la persona denunciant. La possible denúncia i les despeses de retirada i estança al dipòsit municipal de vehicles anirà a càrrec del titular del vehicle abandonat.

Descripció

Es considera que un vehicle es troba en estat d’abandonament quan:

  • Es troba estacionat al mateix lloc per un període superior a un mes.
  • No té les plaques de matrícula.
  • Hi ha clars símptomes d’abandonament que poden revestir perill per altres usuaris de la via (vidres trencats, rodes punxades...) 

Quan hagi estat comunicat el presumpte abandonament, la Policia local inicia la comprovació de si es tracta realment d’un vehicle abandonat.

El tràmit es pot arribar a allargar diversos mesos depenent dels diferents tràmits pels quals ha de passar el procediment:

  1. Es col·loca un adhesiu al vehicle indicat per comunicar que existeix un expedient d’abandonament.
  2. Es comprova que al cap d’un mes el vehicle segueix al lloc. En cas negatiu finalitza l’expedient; si segueix al lloc es procedeix amb el següent pas.
  3. Es notifica l’inici d’expedient d’abandonament al titular del vehicle perquè el retiri del lloc en el termini d’un mes.
  4. En cas que, un cop notificat el titular del vehicle no el retiri en el termini d’un mes o hagi presentat la renúncia a la titularitat, l’empresa de desballestament el retirarà de la via pública, el desballestarà i el donarà de baixa definitiva a trànsit.
Organisme competent / Responsable
Policia Local
Àrea tramitadora
Policia Local
Qui el pot demanar
Qualsevol ciutadà/na.
Període de l'any en què es pot demanar
En qualsevol moment que trobeu un vehicle en que cregueu que concorre alguna de les circumstàncies d’abandonament.
Termini de Resolució
La Policia local es posarà en contacte amb el titular del vehicle, el més aviat possible.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 08/02/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.