Sol·licitud certificat IDCat

L'identificador digital permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que envieu, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert. També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.
En termini
Documentació a aportar
  • Document identificatiu original i no caducat.
Descripció

S'ofereix dues maneres d'obtenir l'IDCat. Aconsellem escollir la primera opció per tal que el tràmit presencial sigui el més àgil possible.

Primera Opció : 

  1. A través del web de l'Agència Catalana de Certificació es pot accedir a la pàgina de sol·licitud www.idcat.cat ( punt 1-Sol·licitud). En aquesta pàgina trobareu un formulari que us permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d'identitat, adreça electrònica, etc. Un cop introduïdes les dades s'emmagatzema la petició per tal que pugui ser validada. 
  2. Feta la validació, el ciutadà o ciutadana haurà de sol·licitar cita prèvia a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Malgrat de Mar i presentar-se el dia de la cita amb el document acreditatiu d'identitat original. 
  3. Finalment es podrà finalitzar el procés descarregant la còpia de seguretat del certificat des de l'opció 3, per, posteriorment, instal·lar-la al navegador dels dispositius des d’on voleu utilitzar el certificat.


Segona Opció : 

  1. El ciutadà també té una segona forma d'obtenir el seu idCAT: sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, on els operadors podran fer-li una prevalidació de les seves dades.
  2. L'operador introduirà les dades del ciutadà, i aquest darrer, haurà d'introduir un codi alfanumèric de 4 dígits que li permetrà autenticar-se a l'hora de descarregar-se el certificat. L'operador lliurarà al ciutadà un document de compareixença amb les instruccions per a fer la descàrrega i instal·lació del certificat.
  3. Un cop feta la validació, el ciutadà pot instal·lar-se el seu idCAT, des de l'opció Prevalidació dins l'apartat 3. Instal·lació, des de qualsevol ordinador. El ciutadà s'identificarà amb el seu document acreditatiu (NIF o NIE), la paraula de pas automàtica que s'ha generat automàticament al fer la prevalidació i el codi alfanumèric que ha introduït a l'entitat de registre.
  4. Un cop introduïdes aquestes dades, es descarrega l’arxiu del certificat digital que s’ha d’instal·lar al magatzem de certificats del navegador que vulgueu utilitzar.
Organisme competent / Responsable
Serveis Generals
Àrea tramitadora
Oficina d'Atenció Ciutadana
Qui el pot demanar
Qualsevol persona física major d'edat. És un tràmit exclusivament presencial, no es pot tramitar per representació.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Tot i emplenar les dades per via telemàtica us haureu de presentar de manera presencial per a fer-ne la validació.
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució
La resposta és inmediata.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 07/02/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.