Recaptació : Domiciliació bancària

Autorització del ciutadà perquè l'Ajuntament pugui cobrar els seus impostos, taxes i preus públics municipals directament per mitjà del compte d'un banc o caixa.
En termini
Preu / Taxa
Gratuït.
Documentació a aportar
  • Sol·licitud domiciliacio Bancaria.
  • Si la domiciliació es fa directament al banc o caixa, cal aportar el rebut de l'any anterior.
Organisme competent / Responsable
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Àrea tramitadora
Gestió Tributària
Qui el pot demanar
Els titulars dels rebuts que es volen domiciliar i els titulars del compte corrent on s'han de carregar els rebuts.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

 

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
  • Si la domiciliació es fa el banc o caixa: com a mínim dos mesos abans de l'inici del cobrament del tribut o impost domiciliat.
  • Si es fa directament a l'Ajuntament o a l'Organisme de Gestió Tributària: com a mínim 15 dies abans de la finalització del període de cobrament en voluntària del rebut.
Termini de Resolució
Immediat.
Altra informació d’interès
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 10/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.