Impost sobre Vehicles : Canvi de domicili del permís de circulació i/o conducció

Per a canviar el domicili que figura a la llicència de conducció, els titulars dels quals resideixin o vinguin a residir a Malgrat de Mar.
En termini
Documentació a aportar
  • En cas de canvi de domicili al permís de conducció: DNI original, Certificat o volant d'empadronament.
  • En cas de canvi de domicili al permís de circulació: DNI original, Certificat o volant d'empadronament, Documentació original del vehicle, Últim rebut pagat de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del municipi on estava empadronat.
Organisme competent / Responsable
Diputació de Barcelona
Àrea tramitadora
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Qui el pot demanar
Aquelles persones que hagin canviat de domicili dins de Malgrat de Mar o aquelles que s'hagin empadronat a Malgrat de Mar.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

Presencialment: Organisme de Gestió Tributària

 

Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució
Dos mesos.
Silenci administratiu
Negatiu.
Altra informació d’interès
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 07/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.