Impost sobre Béns Immobles (IBI): Canvi de nom dels béns immobles

Per a canviar de nom l'Impost sobre Béns Immobles. Aquest tràmit es pot efectuar directament a l'Ajuntament de Malgrat de Mar en virtut del conveni de col·laboració entre la Secretaria d'Estat d'Hisenda (Direcció General del Cadastre).
En termini
Documentació a aportar
  • DNI del nou/s titulars.
  • Fotocòpia de l'escriptura de transmissió de la propietat.
Descripció

Abans d'efectuar qualsevol operació, el comprador s'informi a les oficines de Recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, dels rebuts pendents per aquest concepte.

De la mateixa manera, si heu d'adquirir una finca, us serà molt útil demanar al Registre de la Propietat, si el bé en qüestió es troba lliure de qualsevol càrrega.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Malgrat de Mar
Àrea tramitadora
Gestió Tributària
Qui el pot demanar
El comprador o venedor d'un immoble a Malgrat de Mar.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Període de l'any en què es pot demanar
Dins el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a la data de la escriptura pública, o en el seu cas, document en que es formalitzi aquesta variació.
Termini de Resolució
Immediat.
Altra informació d’interès
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 05/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.