Alertes per e-mail

Si teniu domiciliats els vostres rebuts podreu apuntar-vos al servei gratuït d'alertes de domiciliats i de fi de voluntària.
En termini
Preu / Taxa
Gratuït.
Descripció

Les alertes són avisos que envia l'ORGT per correu electrònic en aquestes situacions: per cada rebut domiciliat el titular del rebut rebrà, amb uns quants dies d'antelació, un avís amb la informació del càrrec que tindrà lloc en el seu compte bancari.

També rebrà un avís si està a punt de finalitzar el termini de pagament en el cas de rebuts pendents no domiciliats.

Organisme competent / Responsable
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Àrea tramitadora
Gestió Tributària
Canals de tramitació
Electrònic
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució
Immediat.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 05/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.