Manteniment de senyalització viària

Ens podeu fer arribar demandes sobre:

  • Manteniment de la senyalització viària vertical: col·locació, trasllat i reparació de les plaques de trànsit.
  • Repintar les senyals de trànsit al paviment: pas de vianants, stop, cediu el pas, reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda ...
  • Reparació de senyals d’orientació: plafons informatius

La senyalització d’orientació ofereix informació per facilitar a la ciutadania els desplaçaments per les vies públiques. Informació de: centres educatius, culturals, de transport, elements patrimonials, polígons industrials, urbanitzacions, elements turístics ...

En termini
Organisme competent / Responsable
Policia Local
Àrea tramitadora
Policia Local
Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució

Depèn de la planificació del servei. En el termini d'una setmana el servei es posarà en contacte amb la persona sol·licitant.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

El termini legal de resolució: 2 mesos

Silenci administratiu
Negatiu.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 04/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.