Comunicació de transmissió de llicència de venda no sedentària al mercat

Comunicació de transmissió de la llicència de venda no sedentària al mercat.
En termini
Preu / Taxa
Taxa per efectuar trasmissions.
Descripció

Modalitat I : Comunicació de transmissió de llicència de venda no sedentària en mercats per cessament voluntari o per situació sobrevinguda.

Modalitat II: Comunicació de transmissió de llicència de venda no sedentària en mercats per cessió a un familiar fins al segon grau o per mort del titular.

Per  comunicar una transmissió de la titularitat de la llicència de venda no sedentària al mercat municipal per les causes establertes per la llei i l’ordenança municipal.

Organisme competent / Responsable
Alcaldia
Àrea tramitadora
Activitat i ocupació de via pública
Qui el pot demanar

Modalitat I:

Els titulars de llicència en vigor amb una antiguitat mínima de 5 anys quan es tracti de cessió voluntària. En cas de causes sobrevingudes no caldrà tenir aquesta antiguitat mínima.

Modalidat II:

Els titulars de la llicencia en vigor o els hereus del titular.

Cal també:

a) estar al corrent dels tributs municipals que s’estableixin per a aquest tipus de comerç.

b) complir amb els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució
Tres mesos.
Silenci administratiu

Modalitat I: Negatiu.

Modalitat II: Positiu, si es compleixen tots els requisits.

Altra informació d’interès
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 29/12/2021

Tràmits relacionats

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.