Adhesió al servei porta a porta de recollida de residus (establiments)

Inscriure’s al Servei de recollida Porta a Porta Comercial adreçat a establiments generadors de la fracció paper/cartró, fracció orgànica, vidre i/o envasos i embalatges lleugers.
En termini
Descripció

Els contenidors s'han de deixar a la porta de l'establiment, el cartró s'ha de deixar ben plegat.

Freqüència recollida:

  • Paper / Cartró: dimarts, dijous i dissabte.
  • Fracció orgànica: de dilluns a diumenge a les 8:00h.
  • Vidre: dilluns i dijous a les 12:00h.
  • Envasos i embalatges lleugers: dilluns i divendres a les 10:00h.
Organisme competent / Responsable
Territori i Sostenibilitat
Àrea tramitadora
Territori i Sostenibilitat
Qui el pot demanar
Tota persona física o jurídica titular o representant dels establiments comercials.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució
Immediat.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 29/12/2021

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.