Sol·licitud de consulta de documentació a l'Arxiu Municipal

El Servei d’Arxiu Municipal té dipositada documentació administrativa i històrica consultable per als ciutadans.
En termini
Descripció

Cal acreditar-se per poder accedir-hi. L’accés dependrà del tipus de documentació i la finalitat de la persona que vol fer la consulta (ciutadà interessat, investigador, etc). 

El Servei d’Arxiu Municipal, llevat de casos molt excepcionals, no fa recerca ni investigació històrica a petició d’interessats (per exemple: arbres genealògics, recerca de persones als padrons d’habitants). El que sí fa és informar de l’existència o no de documentació per a que l’interessat es desplaci a consultar-la.

Organisme competent / Responsable
Arxiu i Gestió documental
Àrea tramitadora
Arxiu Municipal
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Telefònicament:

93 761 47 14

Horari:

  • del 15 de setembre al 15 de juny, de dilluns a divendres de 10 a 14h; dijous de 14,30 a 19h.
  • del 16 de juny al 14 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 14h.
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 23/12/2021

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.