Inici d'activitat d'establiments turístics

Per legalitzar els hotels i hostals, apartaments, càmpings i turisme rural, els professionals i empreses titulars han de demanar l’habilitació de l’activitat. Aquesta habilitació és municipal i es presenta a través de Canal Empresa amb el tràmit corresponent, no us heu de dirigir ni presencialment ni telemàticament a l’ajuntament per a presentar aquest tràmit.

A les fitxes de tràmit trobareu la informació dels requisits i documents que s’han d’enviar segons el cas i el tipus d’allotjament. Aquesta habilitació només es tramita electrònicament i el titular haurà de disposar de certificat digital de persona física o jurídica, segons el cas. En el cas de persona física també s’accepta la identificació digital amb IDcat Mòbil.

Un cop l’ajuntament hagi fet les comprovacions corresponents, enviarà directament les dades de l’habilitació a la Generalitat, que inscriurà l’establiment al Registre de Turisme de Catalunya.

Quadre resum de la tramitació a seguir per cada tipología d’establiment.

Trobareu tota la informació detallada d'aquest tràmit aquí.

Habitatges d’ús turístic: 

Són aquells habitatges el propietari dels quals els cedeix a tercers, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any a canvi d'un preu. Les empreses o professionals que els lloguen estan obligats a comunicar el seu ús turístic a l'ajuntament del municipi on estiguin ubicats. L'ajuntament els inscriurà d'ofici en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC). Gràcies a aquesta comunicació, els propietaris dels habitatges es beneficien de la difusió i promoció turística que realitza la Generalitat a través de la Guia oficial d'allotjaments turístics i el portals oficials de promoció turística.

Amb la comunicació cal presentar també la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge que es vol destinar a ús turístic. La cèdula d’habitabilitat es pot sol·licitar a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

Hotels:

Poden ser pensions o hostals, hotels i hotels apartament

Càmpings:

S’habiliten a partir d’una llicència ambiental (fins a 1500 unitats d’acampada) o d’una autorització ambiental (més de 1500 unitats d’acampada)

Apartaments turístics:

Formats per edificis o conjunts continus formats totalment per apartaments o estudis.

En termini
Organisme competent / Responsable
Activitats i ocupació via pública
Àrea tramitadora
Activitats i via pública
Canals de tramitació
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 23/12/2021

Tràmits relacionats

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.