Comunicació prèvia per a l'exercici de la publicitat dinàmica

Repartiment de publicitat.
En termini
Preu / Taxa
Segons Ordenança fiscal número 7: Taxes per serveis generals
Documentació a aportar
Descripció

Repartiment de publicitat de forma:

  • Manual: Repartiment del material publicitari a les persones receptores utilitzant vies i espais públics.
  • Domiciliària: Distribució del material publicitari als usuaris d'habitatges mitjançant la introducció del mateix a les bústies individuals.
  • Oral: Mitjançant l'ús de megafonia o de viva veu en les vies i espais públics, i zones privades d'ús públic.
  •  
Organisme competent / Responsable
Activitats i Ocupació Via Pública
Àrea tramitadora
Activitats i via pública
Qui el pot demanar
Les persones físiques o jurídiques que pretenguin desenvolupar en el municipi activitats de publicitat dinàmica.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució
No hi ha resposta per que és un règim de comunicació, per la qual cosa, des de la presentació de la instància amb la documentació corresponent al registre d'entrada, s'està habilitat per l'exercici de l'activitat.
Altra informació d’interès

Un cop presentada la comunicació i pagada l'autoliquidació es pot iniciar l'activitat?
Si, si la documentació és correcta i s'ajusta a la normativa aplicable.

Quin termini hi ha per desenvolupar l'activitat?
El termini que s'hagi declarat en la comunicació.

Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (correu@ajmalgrat.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carme, 30, 8380, Malgrat de Mar, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 22/12/2021

Tràmits relacionats

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.