Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
13 conjunts de dades trobats
Àmbits transparència: Informació institucional i organitzativa
07/07/2020

Publicació de les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball (l’anunci de convocatòria del procés de selecció /provisió, les bases de la convocatòria, els anuncis oficials al Butlletí oficial de la província i/o al Di... Mostra més

07/07/2020

Informació relativa a l’organització institucional (ple, junta de govern local, alcalde, regidors, tinent d’alcalde, etc.), d’acord amb la normativa de règim local i la que la pròpia corporació hagi definit a través dels acords de Ple i els decret de l’alcaldia, que conformen el “cartip... Mostra més

07/07/2020

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

07/07/2020

El següent conjunt de dades mostra el percentatge d'emplenament dels diferents ítems de transparència per a cada ens. El detall de les dades facilita conèixer aspectes com visibilitat de l'ítem, si presenta una redirecció, si disposa de dades manuals o auomàtiques o data d'actualització... Mostra més

07/07/2020

Nombre de pàgines visualitzades: nombre total de pàgines vistes; les visites repetides a una mateixa pàgina també es compten.

Nombre de pàgines visualitzades úniques: el nombre de pàgines visualitzades úniques és el nombre de sessions durant les quals s'ha visualitzat la pàgina e... Mostra més

04/07/2020

Conjunt de dades que recull els convenis, acords i pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical, publicats en el DOGC, els BOP o el BOE, amb incidència a Catalunya.

02/07/2020

Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes que depenen o estan vinculats amb aquesta entitat (organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals).

02/07/2020

Conjunt de dades que mostra la relació d’organismes que conformen l'ens, amb indicació de la tipologia d'ens i el tipus de relació resultant.

13/06/2020

Aquest conjunt de dades disposa de la informació general sobre ens els locals disponible a la font MUNICAT del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

05/06/2020

Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes dels que forma part l’ens, com ara mancomunitats. consorcis, associacions, fundacions, etc.