Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
5 conjunts de dades trobats
Àmbits transparència: Catàleg de serveis i tràmits
13/07/2020

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, c... Mostra més

13/07/2020

Conjunt de dades que inclou el recull de les concessions de subvencions i ajuts publicats pel Ministeri d'Hisenda, mitjançant el "Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones"

02/07/2020

Conjunt de dades que mostra la relació d’organismes que conformen l'ens, amb indicació de la tipologia d'ens i el tipus de relació resultant.

20/06/2020

Aquest conjunt de dades inclou els contractes subscrits mitjançant els procediments obert i negociat, que figuren en el perfil de contractant i en els expedients de contractació de l’entitat local, dels darrers cinc anys.

19/02/2020

Conjunt de dades que mostra informació sobre l'activitat de cada ens públic català segons l'ús dels diferents serveis i solucions que posa a disposició l'AOC. Els recursos associats a aquest conjunt de dades es troben subdividits en diferents anys, així com una visió global del usos.