Pressupost per principals ingressos tributaris

Aquest conjunt de dades mostra els principals ingressos tributaris del pressupost: impostos, taxes i preus públics.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Informació Addicional

Creat
28/10/2015
Última actualització
04/08/2020
Format
CSV
Idioma
català