Inscripció a la Llar d'infants el Rajolet de les Preses

Passos per fer una preinscripció a la llar d'infants:
  1. Generar una nova preinscripció omplint totes les dades que es demanen des dela plataforma d'inscripcions: https://serveis.lespreses.cat
  2. Descarregar el document de preinscripció i guardar-lo a l'ordinador.
  3. Enviar el document descarregat a l'Ajuntament de les Preses mitjançant aquest tràmit. Per entrar la instància podeu identificar-vos amb certificat digital o bé amb l'idCat Mòbil (si és la primera vegada que utilitzeu l'idcat Mòbil, us haureu de donar d'alta).
  4. Podeu comprovar l'estat de la preinscripció a l'apartat 'Estat' a la plataforma d'inscripcions. Aquest canviarà a 'Preinscrit' un cop haguem rebut el full de preinscripció mitjançant instància.
En termini
Documentació a aportar
Preinscripció que heu d'omplir i descarregar des https://serveis.lespreses.cat
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Educació
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Presencial i telemàtic
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant el mes d'abril.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de les Preses és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@lespreses.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Major, 2, 17178, Preses, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 24/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.