Sol·licitud d'accés al viver d'empreses de les Preses

Sol·licitud d'accés al viver d'empreses de les Preses (Centre d'Empreses).

 

En termini
Requisits previs
No estar inclòs en cap causa d'incompatibilitat o incapacitat per contractar amb l'administració pública.
Documentació a aportar

En tots els casos:

Documentació addicional per a les empreses ja constituides:

  • Nif de l'empresa
  • Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries
  • Documents constitutius de l'empresa
Descripció
Sol·licitud d'accés al viver d'empreses de les Preses (Centre d'Empreses) per a empreses i emprenedors
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de les Preses
Àrea tramitadora
Viver d'empreses
Qui el pot demanar
Qualsevol persona o empresa interessada en accedir al viver.
Canals de tramitació
Electrònic
Telemàtic
Període de l'any en què es pot demanar
Tots l'any
Mitjans de pagament

Domiciliació bancària

 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de les Preses és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@lespreses.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Major, 2, 17178, Preses, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 26/07/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.