La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Data d'inici de la sessió Hora d'inici Data de fi de la sessió Hora de fi Número de sessió Tipus de sessió Enllaç Documents Més informació
01-07-2019 19:30 01-07-2019 20:15 8/2019 Extraordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695783/08.Acta+Ple+extraordinari_010719_RA.pdf/36f6ac5d-20a2-45cf-832f-daba65b23117
15-06-2019 12.00 15-06-2019 12.40 7/2019 Extraordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695783/20190627_ACTA+DEL+PLE+2019-0012+%5B07.+Acta+Ple+extraordinari_150619_RA%5D.pdf/b2621839-92bc-4a65-850c-bcbfc36e3cd3?version=1.0&download=true
12-06-2019 19.30 12-06-2019 19.33 6/2019 Extraordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9688228/20190626_ACTA+DE+JUNTA+DE+GOVERN+2019-0020+%5BACTA+DE+JUNTA+DE+GOVERN+2019-0020_12.06.19%5D.pdf/bc495c2b-7ddb-4e7c-b056-a22964074a10?version=1.0&download=true
29-04-2019 19.00 29-04-2019 21.10 5/22019 Ordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695783/20190531_ACTA+DEL+PLE+2019-0008+%5B05.+Acta+Ple+ordinari_290419_RA%5D.pdf/f674a15b-8dd7-4703-8ec1-7b8090e701e1?version=1.0&download=true
11-04-2019 13.00 11-04-2019 13.15 4/2019 Urgent https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695783/20190426_ACTA+DEL+PLE+2019-0007+%5B04.Acta+Ple_110419_RA%5D.pdf/4943ae59-19e8-4271-b5d5-b3a42f854794?version=1.0&download=true
01-04-2019 19.00 01-04-2019 20.09 3/2019 Extraordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695783/20190425_ACTA+DEL+PLE+2019-0005+%5B03.Acta+Ple_010419_RA%5D.pdf/ae70ccd9-45d1-4c46-a55d-262d78cec54f?version=1.0&download=true
13-03-2019 19.30 13-03-2019 20.03 2/2019 Urgent https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695783/20190418_ACTA+DEL+PLE+2019-0003+%5B02.Acta+Ple_130319_RA%5D.pdf/2b2622c5-2e87-45e5-b16d-99565511ebff?version=1.0&download=true
13-03-2019 19.30 13-03-2019 20.03 2/2019 Urgent https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695783/20190412_ACTA+DEL+PLE+2019-0001+%5B01.Acta+Ple_250219_%5D%281%29.pdf/5c12bbbf-292f-45cc-9e89-cc425c5f6fc6?version=1.0&download=true
25-02-2019 19.30 25-02-2019 21.45 1/2019 Ordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695783/20190412_ACTA+DEL+PLE+2019-0001+%5B01.Acta+Ple_250219_%5D%281%29.pdf/5c12bbbf-292f-45cc-9e89-cc425c5f6fc6?version=1.0&download=true
17-12-2018 19.30 17-12-2018 23.38 11/2018 Ordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695213/10.+ACTA+DEL+PLE_261118_RA.pdf/0745651f-c376-4688-8ac8-541e392ee26b?version=1.0&download=true
26-10-2018 19.30 26-11-2018 20.45 10/2018 Extraordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695213/10.+ACTA+DEL+PLE_261118_RA.pdf/0745651f-c376-4688-8ac8-541e392ee26b?version=1.0&download=true
29-10-2018 19.30 29-10-2018 20.15 9/2019 Ordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695213/09.+ACTA+DEL+PLE_291018_RA.pdf/a22c429f-9806-47e3-a589-43d73c6ffa60?version=1.0&download=true
24-09-2018 20.00 24-09-2018 22.37 8/2018 Ordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695213/08.+ACTA+DEL+PLE_240918_RA.pdf/963fe1a7-ff4d-4ea4-b759-a12f2784d5b1?version=1.0&download=true
30-07-2018 19.30 30-07-2018 22.00 7/2018 Ordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695213/07.+ACTA+DEL+PLE_300718_RA.pdf/747cc87f-10b1-4791-81a4-c9b1e684427f?version=1.0&download=true
25-06-2018 19.30 25-06-2018 20.35 6/2018 Ordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695213/06.ACTA+DEL+PLE+25.06.2018_RA.pdf/869162b6-9181-40a9-99da-1afe7067e357?version=1.0&download=true
28-05-2018 19.30 28-05-2018 22.00 5/2018 Ordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695213/05.+ACTA+DEL+PLE+DEL+28.05.2018_RA.pdf/dde535d9-bac2-43b2-bd08-84247f2c4aa4?version=1.0&download=true
18-04-2018 19.30 18-04-2018 20.10 4/2018 Extraordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695213/04.+ACTA+DEL+PLE+18.04.18_RA.pdf/ec0b6123-f6f8-4758-a836-a6fb45cf818a?version=1.0&download=true
26-03-2018 19.30 26-03-2019 22.45 3/2018 Ordinària https://www.seu-e.cat/documents/28864/9695213/03.+ACTA+DEL+PLE+26.03.2018_RA.pdf/8ce88c83-33ce-4067-ae57-e0f3c2155d1b?version=1.0&download=true
02-03-2018 19:30 02-03-2008 20:02 2/2018 Extraordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2018/476cbdf8-2ad2-4481-b6a3-730f773825db/ACTA%20DEL%20PLE%202018-0003%20[02.%20ACTA%20DE%20PLE%20DEL%2002.03.2018_RA].pdf
29-01-2018 19:30 29-01-2018 21:06 1/2018 Ordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2018/43d19517-97a3-4e31-8ad6-c601563e09fe/ACTA%20DEL%20PLE%202018-0001%20[01.%20ACTA%20DE%20PLE%20DEL%2029.01.2018_RA].pdf
18-12-2017 19:30 18-12-2017 21:05 13/2017 Ordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2017/13919198-f1d5-471e-8552-6445cb0dd6d4/ACTA%20DEL%20PLE%202017-0027%20[13.%20ACTA%20PLE%20DEL%2018.12.2017_RA].pdf
24-11-2017 19:45 24-11-2017 20:45 12/2017 Extraordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2017/fa9e6964-6ec1-4cb8-a3b5-e18a384700a9/ACTA%20DEL%20PLE%202017-0025%20[12.ACTA%20%20PLE%20DEL%2024.11.17_RA].pdf
30-10-2017 19:30 30-10-2017 21:30 11/2017 Ordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2017/ce07494f-0972-4e9e-8a69-e643c6e611f6/ACTA%20DEL%20PLE%202017-0023%20[11.%20ACTA%20PLE%20DEL%2030.10.2017_RA].pdf
02-10-2017 20:15 02-10-2017 21:30 9/2017 Extraordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2017/a38e6a3b-0a51-49b7-bcc4-321701691caa/ACTA%20DEL%20PLE%202017-0019%20[09.%20ACTA%20PLE%20DEL%2002.10.2017_RA].pdf
09-08-2017 19:30 09-08-2017 20:33 8/2017 Extraordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2017/9c51bd25-d599-4da3-b144-28f73658828d/ACTA%20DEL%20PLE%202017-0017%20[08.%20ACTA%20PLE%20DEL%2009.08.2017_RA].pdf
28-07-2017 19:30 28-07-2017 22:00 7/2017 Ordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2017/e226f423-376b-4164-9c80-9368854e4065/ACTA%20DEL%20PLE%202017-0015%20[07.%20ACTA%20PLE%20DEL%2028.07.2017_RA].pdf
22-06-2017 19:30 22-06-2017 22:00 6/2017 Extraordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2017/167dc5b3-edb9-4cd4-98f7-322879fdca54/ACTA%20DEL%20PLE%202017-0012%20[06.%20ACTA%20PLE%20DEL%2022.06.2017_RA].pdf
12-05-2017 19:30 12-05-2017 22:20 5/2017 Extraordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2017/a081ab4f-afcb-45a2-99c5-527a34c003e9/ACTA%20DEL%20PLE%202017-0009%20[05.ACTA%20%20PLE%20DEL%2012.05.2017_RA].pdf
28-04-2017 19:30 28-04-2017 20:15 4/2017 Ordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2017/80a5fbe3-f88d-4d5b-a9d3-8810cc932b51/ACTA%20DEL%20PLE%202017-0008%20[04.ACTA%20PLE%20DEL%2028.04.2017_RA].pdf
12-04-2017 19:30 12-04-2017 21:15 3/2017 Extraordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2017/c5ba31bb-8b25-4f52-8d9a-9fe91917d6fa/ACTA%20DEL%20PLE%202017-0005%20[03.ACTA%20PLE%20DEL%2012.04.2017_RA].pdf
24-03-2017 18:30 24-03-2017 18:55 2/2017 Extraordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2017/22d0426d-1613-4fc4-a533-454087b71e67/ACTA%20DEL%20PLE%202017-0001%20[ACTA%20PLE%20DEL%2024.02.2017_RA].pdf
24-02-2017 19:30 21-04-2018 21:52 1/2017 Ordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2017/22d0426d-1613-4fc4-a533-454087b71e67/ACTA%20DEL%20PLE%202017-0001%20[ACTA%20PLE%20DEL%2024.02.2017_RA].pdf
26-02-2016 19:30 26-02-2016 20:45 01/2016 Extraordinària
29-04-2016 19 29-04-2016 22:15 02/2016 Ordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2016/b290497d-61ca-425b-b9d6-2767af923293/Acta%20de%20Ple%2016_022904%20RA.pdf
27-05-2016 19 27-05-2016 21:15 03/2016 Extraordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2016/938e1d87-b0d6-4823-b912-56e3218c0e25/Acta%20de%20Ple%2016_032705%20RA.pdf
30-05-2016 13:15 30-05-2016 14 04/2016 Extraordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2016/1ed7f17c-d41f-4289-854d-d2f4da7c03ae/Acta%20de%20Ple%2016_043005%20RA%20sorteig%20meses.pdf
17-06-2016 20 17-06-2016 23:20 05/2016 Ordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2016/0dd924d1-fea1-4006-b9d8-b1cc021aa3af/Acta%20de%20Ple%2016_051706%20RA.pdf
29-07-2016 19 29-07-2016 21:45 06/2016 Ordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2016/136cad4c-2b18-4b54-9484-b217015eb19c/Acta%20de%20Ple%2016_062907%20RA.pdf
18-08-2016 19 18-08-2016 20:05 07/2016 Extraordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2016/4bcfa2ed-c898-4268-8469-3b4f10016ce1/Acta%20de%20Ple%2016_071808%20RA.pdf
30-09-2016 19 30-09-2016 20:46 08/2016 Extraordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2016/9b84217f-c0e2-4bd4-ab3f-2814c6b16068/Acta%20de%20Ple%2016_083009%20RA.pdf
28-10-2016 19 28-10-2016 19:55 09/2016 Ordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2016/41877edb-0fb7-42ea-a7db-0d110a385dc4/ACTA%20DEL%20PLE%202016-0019%20[Acta%20Ple%20ordinari%202016-092810%20RA].pdf
04-11-2016 19:15 04-11-2016 19:20 10/2016 Urgent http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2016/b296a26b-16a1-4f0a-9b25-a801c0176ae0/ACTA%20DEL%20PLE%202016-0016%20[Acta%20de%20Ple%2016_100411%20RA].pdf
02-12-2016 19 02-12-2016 19:35h 11/2016 Extraordinària http://media.seu-e.cat/acteca/4304450006/2016/4e0f482c-cb11-46e7-a295-3b4570b56080/ACTA%20DEL%20PLE%202016-0021%20[Acta%20Ple%20extraordinari%202016_110212%20RA].pdf