Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

El Ple de l’Ajuntament de data 20 de febrer de 2023 va aprovar definitivament el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de la Secuita.