Concessions de subvencions i ajuts (MINHAP)

Informació relativa a les concessions de subvencions i ajuts publicats per MINHAP al "Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones" inclòs a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Informació Addicional

Creat
27/05/2016
Última actualització
26/01/2023
Format
CSV
Idioma
castellà