Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
13 conjunts de dades trobats
Àmbits transparència: Catàleg de serveis i tràmits
27/09/2023

Conjunt de dades que mostra la relació d’organismes que conformen l'ens, amb indicació de la tipologia d'ens i el tipus de relació resultant.

27/09/2023

Pressupost definitiu d'ingressos de l'any anterior

27/09/2023

Pressupost definitiu d'ingressos de l'any actual

27/09/2023

Relació dels comerços del municipi que consten en el directori de comerços de la ciutat

04/08/2023

Conjunt de dades que mostra el catàleg de tràmits municipals actius a partir de la solució e-TRAM 2.0 de cada ens

29/07/2023

Conjunt de dades que inclou el recull de les concessions de subvencions i ajuts publicats pel Ministeri d'Hisenda, mitjançant el "Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones"

17/07/2023

En aquest conjunt de dades trobareu les dades diàries dels contaminants determinats mitjançant captadors manuals, integrats en la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. En aquest moment les dades publicades són a partir de l’any 2010. Aquestes dades s’actualitzar... Mostra més

17/07/2023

Dades horàries disponibles dels contaminants mesurats als punts de mesurament automàtics de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica des de l’any 1991 fins al dia anterior a l’actual. Aquesta informació s’actualitza diàriament. A part de la concentració dels dife... Mostra més

17/07/2023

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, c... Mostra més

08/02/2023

Conjunt de dades que mostra informació sobre l'activitat de cada ens públic català segons l'ús dels diferents serveis i solucions que posa a disposició l'AOC. Els recursos associats a aquest conjunt de dades es troben subdividits en diferents anys, així com una visió global del usos.