Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
101 conjunts de dades trobats
04/10/2023

D'acord a la normativa vigent, la ciutadania té dret a comprovar o conèixer si la persona que l'atén en una administració pública és un funcionari habilitat. Les dades mostrades permeten veure el personal habilitat a tal efecte per part de l’ens, i que s’ha inscrit al Registre de funcio... Mostra més

04/10/2023

Es publica la informació detallada del registre de convenis de col·laboració i cooperació, que té com a funció:

• Publicitar els convenis i acords subscrits per la Generalitat de Catalunya amb l'Estat, altres comunitats autònomes, òrgans constitucionals o estatutaris, ens públics... Mostra més

04/10/2023

Informació relativa a l’organització institucional (ple, junta de govern local, alcalde, regidors, tinent d’alcalde, etc.), d’acord amb la normativa de règim local i la que la pròpia corporació hagi definit a través dels acords de Ple i els decret de l’alcaldia, que conformen el “cartip... Mostra més

04/10/2023

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

04/10/2023

Aquest conjunt de dades disposa de la informació general sobre ens els locals disponible a la font MUNICAT del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

04/10/2023

Conjunt de dades que facilita informació sobre pressupostos, plantilles de personal i relació dels llocs de treballs que l'ens ha publicat als diaris oficials corresponents. La sèrie temporal s'inicia amb dades de l'any 2017 (fins a l'actualitat).

04/10/2023

Inclou el registre detallat de les sol·licituds ciutadanes des de l'any 2016 fins a la data actual

04/10/2023

Atencions realitzades pel departament de serveis socials des de l'any 2008 fins l'actualitat

04/10/2023

Pressupost definitiu d'ingressos de l'any anterior

04/10/2023

Pressupost definitiu d'ingressos de l'any actual