Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
85 conjunts de dades trobats
26/10/2021

D'acord a la normativa vigent, la ciutadania té dret a comprovar o conèixer si la persona que l'atén en una administració pública és un funcionari habilitat. Les dades mostrades permeten veure el personal habilitat a tal efecte per part de l’ens, i que s’ha inscrit al Registre de funcio... Mostra més

26/10/2021

Publicació de les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball (l’anunci de convocatòria del procés de selecció /provisió, les bases de la convocatòria, els anuncis oficials al Butlletí oficial de la província i/o al Di... Mostra més

26/10/2021

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

26/10/2021

Inclou el registre detallat de les sol·licituds ciutadanes des de l'any 2016 fins a la data actual

26/10/2021

Atencions realitzades pel departament de serveis socials des de l'any 2008 fins l'actualitat

26/10/2021

Pressupost inicial d'ingressos amb les incorporacions de les modificacions pressupostàries

26/10/2021

Pressupost inicial d'ingressos amb les incorporacions de les modificacions pressupostàries

26/10/2021

Pressupost inicial de despesa amb les incorporacions de les modificacions pressupostàries

26/10/2021

Població empadronada al municipi de Gavà

26/10/2021

Informació detallada sobre les modificacions que es realitzen sobre el pressupost inicial d'ingressos