Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
27 conjunts de dades trobats
Categoria: Economia
26/10/2021

Pressupost inicial d'ingressos amb les incorporacions de les modificacions pressupostàries

26/10/2021

Pressupost inicial d'ingressos amb les incorporacions de les modificacions pressupostàries

26/10/2021

Pressupost inicial de despesa amb les incorporacions de les modificacions pressupostàries

26/10/2021

Informació detallada sobre les modificacions que es realitzen sobre el pressupost inicial d'ingressos

26/10/2021

Indica l'estat en el que es troba la factura i es detalla l'import i descripció de la factura, el proveïdor, la data de recepció, la partida pressupostària, amb indicació del codi econòmic, funcional i orgànic

26/10/2021

Informació detallada sobre la contractació realitzada per l'Ajuntament de Gavà

26/10/2021

Informació detallada sobre la contractació realitzada per l'Ajuntament de Gavà

26/10/2021

Informació relativa a l'execució del pressupost dels ingressos de l'Ajuntament, on es mostra el tipus d'ingrés, l'import, l'estat (cobrat, pendent..) i la situació en la que es troba (període voluntari, fora de termini...)

26/10/2021

Detall de l'estat d'execució d'ingressos on s'especifica l'import, concepte, codi econòmic, orgànic i programa

26/10/2021

Inclou la data de recepció amb la descripció de l'operació, la partida pressupostària i el codi econòmic, funcional i orgànic