Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Instància genèrica selecció Jutjge de Pau titular Instancia_seleccio_designacio_jutge_pau_titular.pdf
Anunci selecció per cobrir la plaça de Jutge Pau titular 1 Anunci_seleccio_jutge_pau_titular.pdf
ANUNCI CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECCIÓ PERSONAL LABORAL TEMPORAL PEÓ NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 1 Concurs valoració de mèrits Personal laboral temporal AP Anunci de la convocatòria
Base de la convocatòria
ACTA DEL RESULTAT DE BAREMACIÓ DE LES PROVES FUNCIONARITZACIÓ AGUTZIL 1 4306290004-2020-0000119 14-01-2021 s_Acta_proves_funcionaritzacio_agutzil.pdf
ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE REALITZACIÓ DE LES PROVES D'UNA PLAÇA D'AGUTZIL 1 4306290004-2020-0000119 ACTA