Confirmació de plaça i formalització de matrícula

Confirmació de plaça i formalització de matrícula a la llar d'infants municipal de Font-rubí "Els Pinells"
En termini
Documentació a aportar

Model normalitzat de confirmació de plaça i formalització de matrícula

Fotocòpia del carnet de Salut de l’infant (vacunacions)

Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant

Carnet de família nombrosa o monoparental

I del nen/a o el documentació acreditatiu corresponent

Descripció

Aquest tràmit permet realitzar la confirmació de plaça i formalització de matrícula dels infants al primer cicle d'educació infantil (de 0 a 3 anys) a la llar d'infants muncipal de Font-rubí "Els Pinells", per al curs 2022-2023.

 

Organisme competent / Responsable
Entitat o òrgan administratiu que disposi de la informació
Àrea tramitadora
Serveis interns
Qui el pot demanar
Pares, mares o tutors/es legals dels alumnes que han d'entrar al primer cicle d'educació infantil
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
El tràmit es farà, preferentment, de forma telemàtica mitjançant aquest tràmit. De forma excepcional es podran presentar presencialment en l'horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i dimarts tarda de 16 a 20 h.)
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Termini de sol·licitud
El període confirmació de plaça i formalització de matrícula és del 30 de maig al 3 de juny (ambós inclosos).
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Font-rubí és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (fontrubi@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Ajuntament, 1, 8736, Font-rubí, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 27/05/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.