Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Reglament Orgànic Municipal 08-10-2020 https://www.seu-e.cat/documents/29074/8883193/Reglament+org%C3%A0nic+Municipal/ca3aa257-3f44-4cd9-828a-af6146086761
Protocol dels pressupostos participatius 22-11-2017 https://www.seu-e.cat/documents/29074/8883193/PROTOCOL+PRESSUPOSTOS+PARTICIPATIUS.pdf/7f437aa2-4188-4fc9-9c12-0d529acef2e4