Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO)

0 Registres carregats

El següent conjunt de dades mostra la relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

0 Registres carregats
Convocatòria Descripció Data d'inici Data de fi Enllaç Documents
Anualitat 2022 Convocatòria de subvencions per la construcció i participació de carrosses i comparses a la rua de carnaval d’hivern de l’Escala, a celebrar al juny de 2022 (Exp. 2022/1874). 06-04-2022 31-05-2022 2021_Anunci_BOP_bases_reguladores_carnaval_catala.pdf
2022-1874--_Anunci_CVT_Carnaval_catala_sig.pdf
2021_Anuncio_bases_reguladoras_carnaval_castellano.pdf
2022-1874--_Anuncio_CVT_Carnaval_castellano_fdo.pdf
20220429_Formulari Subvencions rua carnaval.pdf
Anualidad 2022 Convocatoria de subvenciones de la Beca a la creación artística de primavera de la Escala(2022/2296) 27-04-2022 24-05-2022 2022-1227--_Publicacio_BOP_Bases_Inicials.pdf
2022-1227_Anuncio_Bases_Iniciales_Becas_Culturales_Castell_Proteg.pdf
2022-1227--_Publicacio_DOGC_Bases_Beques.pdf
2022-2296--_Web_Edicte_Acord_CVT_Beca_Primavera_catala_sig.pdf
2022-2296--_Extracte_Cvt_BOP.pdf
2022-2296--_Anunci_Web_Bases_Definitives-complertes_Beques_Culturals_catala_sig.pdf
2022-2296--_Anuncio_Web_Bases_Definitivas-completas_Becas_Culturales_catala_sig.pdf
2022-2296--Certificat_JGL_Resolució provisional_català.pdf
2022-2296--Certificat_JGL_Resolució provisional_català-castellà.pdf
2022-2296--Certificat Resolucio Definitiva JGL PRP2022-1876_catala.pdf
2022-2296--Certificado Resolucion Definitiva JGL PRP2022-1876_castellano.pdf
Anualitat 2022 Convocatòria de subvencions de la Beca a la creació artística de primavera de l'Escala 27-04-2022 24-05-2022 2022-1227--_Publicacio_BOP_Bases_Inicials.pdf
2022-1227_Anunci_Bases_Inicials_Beques_Culturals_Cat_Protec.pdf
2022-1227--_Publicacio_DOGC_Bases_Beques.pdf
2022-2296--_Web_Edicto_Acuerdo_CVT_Beca_Primavera_castellano_fdo.pdf
Anualitat 2022 Convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajuts econòmics en forma de beques individuals al transport per als joves estudiants de l'Escala, any 2022 (Exp. 2022/968). 01-03-2022 08-04-2022 2022-0968--_BOP_Extracte_Convocatòria_Transport.pdf
2022-0968--_Publicacio_Bases_BOP.pdf
2022-0968--_Bases_firmadas_castellano.pdf
2022-0968--_CVT_Transporte_castellano_fdo.pdf
2022-968--Certificat_JGL_concessions_subvencions_transport_escolar_2022_catalan-castellano.pdf
Anualitat 2022 Convocatòria de 4 línies de subvencions per al foment i millora del sector comercial de l'Escala, any 2022 (Exp. 2022/870). 01-03-2022 31-03-2022 2021-5206--_Anunci_Tauler_Bases_Inicials_Foment_Millora_Comerç_catala_sig.pdf
2022-0870--_BOP_Extracte_Convocatòria_comerç.pdf
2021-5206--_Anunci_Bases_Definitives_Comerc_catala_CSV.pdf
2021-5206--_Anuncio_Tablon_Bases_Iniciales_Fomento_Mejora_Comercio_castellano_fdo.pdf
2021-5206--_Anuncio_Bases_Definitivas_Carnaval_castellano_CSV.pdf
20022-0870--_Convocatoria_Comercio_castellano_fdo.pdf
2022-870--Certificat_JGL_ampliacio_dotacio_Cvt_catala.pdf
2022-870--Certificado_JGL_ampliacion_dotacion_Cvt_castellano.pdf
2022-870--Publicacio_BOP_Ampliacio dotacio Cvt.pdf
2022-870--Certificat_JGL_resolucions_Cvt_catala.pdf
2022-870--Certificado_JGL_resoluciones_Cvt_castellano.pdf
Anualitat 2022 Anul·lació Convocatòria de subvencions per la construcció i participació de carrosses i comparses a la rua de carnaval d'hivern 2022 de l'Escala (Exp. 2022/0001). 07-01-2022 02-02-2022 2022-0001--_Anunci_Tauler-Web_revocacio_cvt_carnaval_sig_catala.pdf
2022-0001--Anuncio_Tablero-Web_revocacion_cvt_carnaval_fdo_castellano.pdf
Anualitat 2021 Convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d'habitatges i edificis al nucli antic de l'Escala, anualitat 2021 (Exp. 2171/2021). 24-05-2021 06-08-2021 2021-217120160603_Bases_Publicacio_BOP_catala.pdf
2021-217120160613_AnuncioBasesSubv_RehabFachadas_castellano.pdf
2021-217120210519_Convocatoria_Fachadas_castellano_sig.pdf
2021-217120210519_Convocatoria_Façanes_catala_sig.pdf
2021-2171-0210525_Publicacio_Extracte_Cvt_BOP.pdf
Anualitat 2021 Convocatòria 2021 d'ajuts econòmics en forma de beques individuals al transport per als joves estudiants de l'Escala, per al curs 2020-2021 (Exp. 1172/2021). 22-03-2021 15-05-2021 2021-1172_Anuncio_CVT_TransportEscolar_catala_sig.pdf
2021-1172_Anuncio_CVT_TransporteEscolar_castellano_fdo.pdf
2021-1172_Bases_firmadas_castellano.pdf
2021-1172_Publicacio_Bases_BOP.pdf
20210408_Publicacio_BOP_Cvt_2021.pdf
Ajuts per a empreses i autònoms (COVID-19) Ajuts per a empreses i autònoms (COVID-19) 21-12-2020 01-02-2021 Bases Covid19
Extracte
Instància
Anualitat 2020 Convocatòria de subvencions als establiments comercials, empreses i autònoms del municipi de l’Escala afectats directament o indirectament en virtut de la resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid-19 al territori de Catalunya, modificada per la resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, anualitat 2020 (Exp. 4682/2020) 18-12-2020 31-01-2021 20201215_Web_CVT_Comercio-Turismo_castellano_fdo.pdf
20201215_Web_CVT_Comerç-Turisme_catala_signat.pdf
20201215_Anuncio_WEB_Bases-Cvt_castellano_fdo.pdf
20201215_Anunci_WEB_Bases-Cvt_català_signat.pdf
Anualitat 2020 Convocatòria 3 línies de subvencions en l'àmbit del sector turístic i comercial per reduir els efectes de la crisi sanitària pel Covid-19 a l'Escala, anualitat 2020 (Exp. 2047/2020) 15-07-2020 07-08-2020 2020-2047_Publicacio BOP bases.pdf
2020-2047_Edicto Publicación Bases castellano_sig.pdf
2020-2047_CVT_3_Comerç-Turisme_catala_sig.pdf
2020-2047_CVT_3_Comercio-Turismo_castellano_sig.pdf
2020-2047_Publicacio BOP Extracte Cvt.pdf
Anualitat 2020 Convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d'habitatges i edificis al nucli antic de l'Escala, anualitat 2020 (Exp. 1878/2020). 13-07-2020 31-08-2020 20160603_PublicacióBOP.pdf
20160613_Castellano_AnuncioBasesSubv_RehabFachadas.pdf
20200708_CVT_Façanes_catala.pdf
20200708_CVT_Fachadas_castellano.pdf
2020-1878_Convocatoria extracte BDNS_BOP.pdf
Anualitat 2020 Transport Joves Estudiants. Exp. 2020/2026 d'ajuts econòmics en forma de beques individuals al transport per als joves estudiants de l'Escala 01-07-2020 31-07-2020 2020-2026-transport_Publicacio_Bases_BOP.pdf
2020-2026-transport_Publicacio_Bases_DOGC.pdf
2020-2026-transport_Bases_firmadas_castellano.pdf
2020-2026Publicació BOP Convocatòria.pdf
2020-2026CVT_TransporteEscolar_castellano_sig.pdf
2020-2026_Publicació BOP Convocatòria.pdf
2019 Beques individuals transport joves estudiants 17-02-2018 30-04-2018 04-03-2019 28-06-2019 20171010_PublicacióBOP.pdf
20170918_Bases_firmadas_castellano.pdf
2018 Subvencions 75% IBI (situacions econòmiques vulnerables) 22-02-2018 31-05-2018 BOP37 21.02.18_1574_ExtracteBDNS_subvencions 75%IBI'18 L'Escala.pdf
20180214_CVT_IBI_75%_castellano_firmado.pdf
20170206 Bases'18 subv IBI 75% català.pdf
20170130 Bases'18 75% IBI_castellano.pdf
2018 Subvencions 90% IBI (monoparentals i situacions econòmiques vulnerables) 22-02-2018 31-05-2018 BOP37 21.02.18_1573_ExtracteBDNS_subvencions 90%IBI'18 L'Escala.pdf
20180214_CVT_IBI_90%_castellano_firmado.pdf
20170206 Bases'18 subv IBI 90% català.pdf
20170130 Bases'18 90% IBI_castellano.pdf
2018 Subvencions 95% IBI (+65 i situacions econòmiques vulnerables) 22-02-2018 31-05-2018 BOP37 21.02.18_1572_ExtracteBDNS_subvencions 95%IBI'18 L'Escala.pdf
20180214_CVT_IBI_95%_castellano_firmado.pdf
20170206 Bases'18 subv 95% IBI català.pdf
20170130 Bases'18 subv 95% IBI_castellano.pdf
2018 Subvencions 100% IBI (habitatges inscrits parc immobiliari lloguer social) 22-02-2018 31-05-2018 BOP37 21.02.18_1571_ExtracteBDNS_subvencions 100%IBI'18 L'Escala.pdf
20180214_CVT_IBI_100%_castellano_firmada_.pdf
20170206 Bases'18 suvb IBI 100% català.pdf
20170130 Bases'18 100% IBI_castellano.pdf
2018 Rehabilitació façanes Pla de Barris (C/ Enric Serra/ Ave Maria) 17-02-2018 30-09-2018 20160603_PublicacióBOP.pdf
20180207_CVT_FaçanesPlaBarris_signada_català.pdf
20160613_Castellano_AnuncioBasesSubv_RehabFachadas.pdf
20180207_CVT_FachadasPlanBarrios_firmada_castellano.pdf
BOP34 16.02.18 Subvencions façanes NOMÉS Pla de Barris.pdf
2018 Rehabilitació façanes nucli antic (C/ Enric Serra/ Rda, Pedró) 17-02-2018 30-09-2018 20160603_PublicacióBOP.pdf
20180207_CVT_Façanes_firmada_castellano.pdf
20160613_Castellano_AnuncioBasesSubv_RehabFachadas.pdf
20180207_CVT_Fachadas_firmada_castellano.pdf
BOP34 16.02.18 Subvencions façanes NO Pla de Barris.pdf
2018 Beques individuals transport joves estudiants 17-02-2018 30-04-2018 BOP194_10.10.17 Beques_transpot_estudiants_Exp2017.4393.pdf
20180131_CVT_TransportEscolar_signat_català.pdf
20180131_CVT_TransporteEscolar_firmado_castellano.pdf
20170918_Bases_firmadas_castellano.pdf
BOP34 16.02.18 Subvencions transport estudiants.pdf
2017 Subvencions rehabilitació de façanes 22-03-2017 15-06-2017 Bases_RehabFaçanes_català.pdf
Bases_RehabFachadas_castellano.pdf
CVT_RehabilitacióFaçanes_català.pdf
CVT_RehabilitaciónFachadas_castellano.pdf
2017 Subvencions 75% IBI'16 (situacions econòmiques vulnerables) 06-02-2017 31-05-2017 20170206 Bases subv IBI 75% català.pdf
20170130 Bases 75€% IBI_castellano.pdf
20170215_Cvt_signada_IBI_75%CAT.pdf
20170215_Cvt_firmada_IBI_75%_castellano.pdf
2017 Subvencions 90% IBI'17 (monoparentals i situacions econòmiques vulnerables) 06-02-2017 31-05-2017 20170206 Bases subv IBI 90% català.pdf
20170130 Bases 90% IBI_castellano.pdf
20170206 Bases subv IBI 90% català.pdf
20170215_Cvt_firmada_IBI_90%_castellano.pdf
2017 Subvencions 95% IBI'16 (+65 i situacions econòmiques vulnerables) 06-02-2017 31-05-2017 20170206 Bases subv 95% IBI català.pdf
20170130 Bases subv 95% IBI_castellano.pdf
20170215_Cvt_signada_IBI_95%CAT.pdf
20170215_Cvt_firmada_IBI_95%_castellano.pdf
2017 Subvencions 100% IBI'17 (habitatges inscrits parc immobiliari lloguer social) 06-02-2017 31-05-2017 20170206 Bases suvb IBI 100% català.pdf
20170130 Bases 100% IBI_castellano.pdf
20170215_Cvt_signada_IBI_100%_català.pdf
20170215_Cvt_signada_IBI_100%E.pdf
2016 8.Subvencions foment rehabilitació d’habitatges i edificis en el municipi de l’Escala. 30-09-2016 20160526_AnunciBOP_OrdenFomentRehabFaçanes.pdf
DOGC7150_29.06.16_Aprov_Ordenança_Rehabilit_edificis.pdf
20160803_CVT_Subvencions_Rehabilit_Façanes_Nucli_antic_2016
20160803_CVT_Fachadas2016_castellano.pdf
BOP177_15.09.16.pdf
2016 6. Subvencions per al trasllat d’activitats del nucli antic i per al foment de l’obertura d’activitats econòmiques. 30-09-2016 20160524_Anunci-BOP_TrasllatFomentIAE.pdf
DOGC7139_10.06.16_Bases_subvenc_IBI_IMVT_IAE_Obertures.pdf
2016 5. Subvencions per al trasllat del nucli antic i noves obertures d’activitats econòmiques a la zona industrial de l’Escala. 30-09-2016 20160524_Anunci_BOP_TrasllatObert-Polígon.pdf
DOGC7139_10.06.16_Bases_subvenc_IBI_IMVT_IAE_Obertures.pdf
2016 4. Subvencions per a l’obertura de noves activitats econòmiques. 30-09-2016 2016524_Anunci_BOP_ObertNovesActEcon.pdf
DOGC7139_10.06.16_Bases_subvenc_IBI_IMVT_IAE_Obertures.pdf
2016 3. Subvencions 50% IBI, habitatges ocupats per persones que acreditin una situació econòmica social vulnerable. 27-07-2016 30-09-2016 20160524_Anunci_BOP_IBI_50%.pdf
20160726_Convocatòria Subvencions 50% IBI'16 (situacions econòmiques vulnerables).pdf
2016 2. Subvencions 90% IBI, habitatges ocupats titulars família monoparental + situació econòmica social vulnerable. 27-07-2016 30-09-2016 20160524_Anunci_BOP_IBI_90%Mono.pdf
DOGC7139_10.06.16_Bases_subvenc_IBI_IMVT_IAE_Obertures.pdf
20160726_Convocatòria Subvencions 90% IBI'16 (monoparentals i situacions econòmiques vulnerables).pdf
2016 1. Subvencions 95% IBI, als habitatges ocupats majors de 65 anys + situació econòmica social vulnerable. 27-07-2016 30-09-2016 20160524_Anunci_BOP_IBI95%.pdf
DOGC7139_10.06.16_Bases_subvenc_IBI_IMVT_IAE_Obertures.pdf
20160726_Convocatòria Subvencions 95% IBI'16 (+65 i situacions econòmiques vulnerables).pdf
2016 7. Subvencions de l'Impost de Vehicles persones atur de llarga durada + ingressos inferiors al Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) 27-07-2016 30-09-2016 201605124_Anunci_BOP_IVTM.pdf
DOGC7139_10.06.16_Bases_subvenc_IBI_IMVT_IAE_Obertures.pdf
20160726_Convocatòria Subvencions IVTM'16.pdf

BASES REGULADORAS DE DIVERSAS SUBVENCIONES PARA 2016 (versión en castellano)

1- Anuncio de aprobación de bases reguladoras para la concesión de subvenciones equivalentes al 95% del total de la cuota de IBI, a viviendas ocupadas por personas que acrediten la condición de mayores de 65 años con una situación económica social

vulnerable.

2- Anuncio de aprobación de bases reguladoras para la concesión de subvenciones equivalentes al 90% del total de la cuota de IBI, a viviendas ocupadas por personas que acrediten la condición de titulares de padres de familia, así como una situación económica social vulnerable.

 

3- Anuncio de aprobación de bases reguladoras para la concesión de subvenciones equivalentes al 50% del total de la cuota de IBI, a viviendas ocupadas por personas que acrediten una situación económica social vulnerable.

 

4- Anuncio de aprobación de bases reguladoras de subvenciones para la apertura de nuevas actividades económicas.

 

5- Anuncio de aprobación de bases reguladoras de subvenciones para el traslado del casco antiguo y nuevas aperturas de actividades económicas a la zona industrial de l'Escala.

 

6- Anuncio de aprobación de bases reguladoras de subvenciones para el traslado de actividades del casco antiguo y pora el fomento de la apertura de actividades económicas.

 

7- Anuncio de aprobación de bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.