Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO)

0 Registres carregats

El següent conjunt de dades mostra la relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

0 Registres carregats
Convocatòria Descripció Data d'inici Data de fi Enllaç Documents
Anualitat 2021 Convocatòria 2021 d'ajuts econòmics en forma de beques individuals al transport per als joves estudiants de l'Escala, per al curs 2020-2021 (Exp. 1172/2021). 22-03-2021 15-05-2021 2021-1172_Anuncio_CVT_TransportEscolar_catala_sig.pdf
2021-1172_Anuncio_CVT_TransporteEscolar_castellano_fdo.pdf
2021-1172_Bases_firmadas_castellano.pdf
2021-1172_Publicacio_Bases_BOP.pdf
20210408_Publicacio_BOP_Cvt_2021.pdf
Ajuts per a empreses i autònoms (COVID-19) Ajuts per a empreses i autònoms (COVID-19) 21-12-2020 01-02-2021 Bases Covid19
Extracte
Instància
Anualitat 2020 Convocatòria de subvencions als establiments comercials, empreses i autònoms del municipi de l’Escala afectats directament o indirectament en virtut de la resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid-19 al territori de Catalunya, modificada per la resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, anualitat 2020 (Exp. 4682/2020) 18-12-2020 31-01-2021 20201215_Web_CVT_Comercio-Turismo_castellano_fdo.pdf
20201215_Web_CVT_Comerç-Turisme_catala_signat.pdf
20201215_Anuncio_WEB_Bases-Cvt_castellano_fdo.pdf
20201215_Anunci_WEB_Bases-Cvt_català_signat.pdf
Anualitat 2020 Convocatòria 3 línies de subvencions en l'àmbit del sector turístic i comercial per reduir els efectes de la crisi sanitària pel Covid-19 a l'Escala, anualitat 2020 (Exp. 2047/2020) 15-07-2020 07-08-2020 2020-2047_Publicacio BOP bases.pdf
2020-2047_Edicto Publicación Bases castellano_sig.pdf
2020-2047_CVT_3_Comerç-Turisme_catala_sig.pdf
2020-2047_CVT_3_Comercio-Turismo_castellano_sig.pdf
2020-2047_Publicacio BOP Extracte Cvt.pdf
Anualitat 2020 Convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d'habitatges i edificis al nucli antic de l'Escala, anualitat 2020 (Exp. 1878/2020). 13-07-2020 31-08-2020 20160603_PublicacióBOP.pdf
20160613_Castellano_AnuncioBasesSubv_RehabFachadas.pdf
20200708_CVT_Façanes_catala.pdf
20200708_CVT_Fachadas_castellano.pdf
2020-1878_Convocatoria extracte BDNS_BOP.pdf
Anualitat 2020 Transport Joves Estudiants. Exp. 2020/2026 d'ajuts econòmics en forma de beques individuals al transport per als joves estudiants de l'Escala 01-07-2020 31-07-2020 2020-2026-transport_Publicacio_Bases_BOP.pdf
2020-2026-transport_Publicacio_Bases_DOGC.pdf
2020-2026-transport_Bases_firmadas_castellano.pdf
2020-2026Publicació BOP Convocatòria.pdf
2020-2026CVT_TransporteEscolar_castellano_sig.pdf
2020-2026_Publicació BOP Convocatòria.pdf
2019 Beques individuals transport joves estudiants 17-02-2018 30-04-2018 04-03-2019 28-06-2019 20171010_PublicacióBOP.pdf
20170918_Bases_firmadas_castellano.pdf
2018 Subvencions 75% IBI (situacions econòmiques vulnerables) 22-02-2018 31-05-2018 BOP37 21.02.18_1574_ExtracteBDNS_subvencions 75%IBI'18 L'Escala.pdf
20180214_CVT_IBI_75%_castellano_firmado.pdf
20170206 Bases'18 subv IBI 75% català.pdf
20170130 Bases'18 75% IBI_castellano.pdf
2018 Subvencions 90% IBI (monoparentals i situacions econòmiques vulnerables) 22-02-2018 31-05-2018 BOP37 21.02.18_1573_ExtracteBDNS_subvencions 90%IBI'18 L'Escala.pdf
20180214_CVT_IBI_90%_castellano_firmado.pdf
20170206 Bases'18 subv IBI 90% català.pdf
20170130 Bases'18 90% IBI_castellano.pdf
2018 Subvencions 95% IBI (+65 i situacions econòmiques vulnerables) 22-02-2018 31-05-2018 BOP37 21.02.18_1572_ExtracteBDNS_subvencions 95%IBI'18 L'Escala.pdf
20180214_CVT_IBI_95%_castellano_firmado.pdf
20170206 Bases'18 subv 95% IBI català.pdf
20170130 Bases'18 subv 95% IBI_castellano.pdf
2018 Subvencions 100% IBI (habitatges inscrits parc immobiliari lloguer social) 22-02-2018 31-05-2018 BOP37 21.02.18_1571_ExtracteBDNS_subvencions 100%IBI'18 L'Escala.pdf
20180214_CVT_IBI_100%_castellano_firmada_.pdf
20170206 Bases'18 suvb IBI 100% català.pdf
20170130 Bases'18 100% IBI_castellano.pdf
2018 Rehabilitació façanes Pla de Barris (C/ Enric Serra/ Ave Maria) 17-02-2018 30-09-2018 20160603_PublicacióBOP.pdf
20180207_CVT_FaçanesPlaBarris_signada_català.pdf
20160613_Castellano_AnuncioBasesSubv_RehabFachadas.pdf
20180207_CVT_FachadasPlanBarrios_firmada_castellano.pdf
BOP34 16.02.18 Subvencions façanes NOMÉS Pla de Barris.pdf
2018 Rehabilitació façanes nucli antic (C/ Enric Serra/ Rda, Pedró) 17-02-2018 30-09-2018 20160603_PublicacióBOP.pdf
20180207_CVT_Façanes_firmada_castellano.pdf
20160613_Castellano_AnuncioBasesSubv_RehabFachadas.pdf
20180207_CVT_Fachadas_firmada_castellano.pdf
BOP34 16.02.18 Subvencions façanes NO Pla de Barris.pdf
2018 Beques individuals transport joves estudiants 17-02-2018 30-04-2018 BOP194_10.10.17 Beques_transpot_estudiants_Exp2017.4393.pdf
20180131_CVT_TransportEscolar_signat_català.pdf
20180131_CVT_TransporteEscolar_firmado_castellano.pdf
20170918_Bases_firmadas_castellano.pdf
BOP34 16.02.18 Subvencions transport estudiants.pdf
2017 Subvencions rehabilitació de façanes 22-03-2017 15-06-2017 Bases_RehabFaçanes_català.pdf
Bases_RehabFachadas_castellano.pdf
CVT_RehabilitacióFaçanes_català.pdf
CVT_RehabilitaciónFachadas_castellano.pdf
2017 Subvencions 75% IBI'16 (situacions econòmiques vulnerables) 06-02-2017 31-05-2017 20170206 Bases subv IBI 75% català.pdf
20170130 Bases 75€% IBI_castellano.pdf
20170215_Cvt_signada_IBI_75%CAT.pdf
20170215_Cvt_firmada_IBI_75%_castellano.pdf
2017 Subvencions 90% IBI'17 (monoparentals i situacions econòmiques vulnerables) 06-02-2017 31-05-2017 20170206 Bases subv IBI 90% català.pdf
20170130 Bases 90% IBI_castellano.pdf
20170206 Bases subv IBI 90% català.pdf
20170215_Cvt_firmada_IBI_90%_castellano.pdf
2017 Subvencions 95% IBI'16 (+65 i situacions econòmiques vulnerables) 06-02-2017 31-05-2017 20170206 Bases subv 95% IBI català.pdf
20170130 Bases subv 95% IBI_castellano.pdf
20170215_Cvt_signada_IBI_95%CAT.pdf
20170215_Cvt_firmada_IBI_95%_castellano.pdf
2017 Subvencions 100% IBI'17 (habitatges inscrits parc immobiliari lloguer social) 06-02-2017 31-05-2017 20170206 Bases suvb IBI 100% català.pdf
20170130 Bases 100% IBI_castellano.pdf
20170215_Cvt_signada_IBI_100%_català.pdf
20170215_Cvt_signada_IBI_100%E.pdf
2016 8.Subvencions foment rehabilitació d’habitatges i edificis en el municipi de l’Escala. 30-09-2016 20160526_AnunciBOP_OrdenFomentRehabFaçanes.pdf
DOGC7150_29.06.16_Aprov_Ordenança_Rehabilit_edificis.pdf
20160803_CVT_Subvencions_Rehabilit_Façanes_Nucli_antic_2016
20160803_CVT_Fachadas2016_castellano.pdf
BOP177_15.09.16.pdf
2016 6. Subvencions per al trasllat d’activitats del nucli antic i per al foment de l’obertura d’activitats econòmiques. 30-09-2016 20160524_Anunci-BOP_TrasllatFomentIAE.pdf
DOGC7139_10.06.16_Bases_subvenc_IBI_IMVT_IAE_Obertures.pdf
2016 5. Subvencions per al trasllat del nucli antic i noves obertures d’activitats econòmiques a la zona industrial de l’Escala. 30-09-2016 20160524_Anunci_BOP_TrasllatObert-Polígon.pdf
DOGC7139_10.06.16_Bases_subvenc_IBI_IMVT_IAE_Obertures.pdf
2016 4. Subvencions per a l’obertura de noves activitats econòmiques. 30-09-2016 2016524_Anunci_BOP_ObertNovesActEcon.pdf
DOGC7139_10.06.16_Bases_subvenc_IBI_IMVT_IAE_Obertures.pdf
2016 3. Subvencions 50% IBI, habitatges ocupats per persones que acreditin una situació econòmica social vulnerable. 27-07-2016 30-09-2016 20160524_Anunci_BOP_IBI_50%.pdf
20160726_Convocatòria Subvencions 50% IBI'16 (situacions econòmiques vulnerables).pdf
2016 2. Subvencions 90% IBI, habitatges ocupats titulars família monoparental + situació econòmica social vulnerable. 27-07-2016 30-09-2016 20160524_Anunci_BOP_IBI_90%Mono.pdf
DOGC7139_10.06.16_Bases_subvenc_IBI_IMVT_IAE_Obertures.pdf
20160726_Convocatòria Subvencions 90% IBI'16 (monoparentals i situacions econòmiques vulnerables).pdf
2016 1. Subvencions 95% IBI, als habitatges ocupats majors de 65 anys + situació econòmica social vulnerable. 27-07-2016 30-09-2016 20160524_Anunci_BOP_IBI95%.pdf
DOGC7139_10.06.16_Bases_subvenc_IBI_IMVT_IAE_Obertures.pdf
20160726_Convocatòria Subvencions 95% IBI'16 (+65 i situacions econòmiques vulnerables).pdf
2016 7. Subvencions de l'Impost de Vehicles persones atur de llarga durada + ingressos inferiors al Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) 27-07-2016 30-09-2016 201605124_Anunci_BOP_IVTM.pdf
DOGC7139_10.06.16_Bases_subvenc_IBI_IMVT_IAE_Obertures.pdf
20160726_Convocatòria Subvencions IVTM'16.pdf

BASES REGULADORAS DE DIVERSAS SUBVENCIONES PARA 2016 (versión en castellano)

1- Anuncio de aprobación de bases reguladoras para la concesión de subvenciones equivalentes al 95% del total de la cuota de IBI, a viviendas ocupadas por personas que acrediten la condición de mayores de 65 años con una situación económica social

vulnerable.

2- Anuncio de aprobación de bases reguladoras para la concesión de subvenciones equivalentes al 90% del total de la cuota de IBI, a viviendas ocupadas por personas que acrediten la condición de titulares de padres de familia, así como una situación económica social vulnerable.

 

3- Anuncio de aprobación de bases reguladoras para la concesión de subvenciones equivalentes al 50% del total de la cuota de IBI, a viviendas ocupadas por personas que acrediten una situación económica social vulnerable.

 

4- Anuncio de aprobación de bases reguladoras de subvenciones para la apertura de nuevas actividades económicas.

 

5- Anuncio de aprobación de bases reguladoras de subvenciones para el traslado del casco antiguo y nuevas aperturas de actividades económicas a la zona industrial de l'Escala.

 

6- Anuncio de aprobación de bases reguladoras de subvenciones para el traslado de actividades del casco antiguo y pora el fomento de la apertura de actividades económicas.

 

7- Anuncio de aprobación de bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.