Podeu consultar l’ ”actuació municipal davant el COVID-19” que recull els bans de l’alcalde, els decrets  i els informes de l’activitat municipal.