Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

En aquests enllaços podeu consultar les convocatòries de personal:

Format de dades obertes (amb connexió al Cercador d’Informació i Documentació Oficials –CIDO- i consulta sobre les publicacions als diferents diaris oficials)

Apartat oferta pública de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (consulta i estat de tramitació dels diferents processos de selecció de personal)

Processos oferta pública fins a desembre 2022. Enllaç.