Hi ha algun acte que hagi estat objecte de procediment de revisió en via administrativa? Si és així, aquí és on està.

No hi han actes que hagin estat objecte d'un procediment de revisió en via administrativa.