Voleu conèixer qui és el Delegat/da de Protecció de Dades del vostre ens, o les seves funcions ?
En aquest ítem podeu trobar tota la informació relativa a quins requisits ha de complir la persona designada com a Delegat/da de Protecció de Dades, les seves dades i el conjunt de funcions que ha de desenvolupar dins de l’organització.
Nom de l'ens
Ajuntament del Prat de Llobregat
Unitat encarregada
NexTReT Ciberseguridad, S.L
Correu electrònic
dpd@elprat.cat
Telèfon
933790050
Adreça postal
Rambla de Catalunya, 33. 08007 Barcelona
Observacions

Funcions principals del Delegat/da de Protecció de Dades (DPD)

  • Informar i assessorar el responsable o l’encarregat i els treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
  • Supervisar que es compleixi la normativa de protecció de dades.
  • Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.
  • Cooperar amb les autoritats de control en matèria de protecció de dades.
  • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament de dades personals.