Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Ple de la Corporació

JUNTS
IdP-AM

JUNTS (4 càrrecs electes)

MONTSERRAT FELIU ROIG

Alcaldessa Presidenta

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

DAVID GARRIGA FALCÓ

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

SALVADOR ROVIRA SANCHEZ (INDEPENDENT)

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

MARIA TERESA ALEMANY FORN (INDEPENDENT)

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

IdP-AM (3 càrrecs electes)

CEFERINO LLAVES CUENCA

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

JOAN MARIA ROVIRA SANCHEZ

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

EDGAR MORENO BLANES

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats