Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Logo JUNTS

SALVADOR ROVIRA SANCHEZ (INDEPENDENT)

REGIDOR

JUNTS

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Ple de la Corporació

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats